Päivi Räsänen vaatii hallitukselta, että kotipalvelut korvattaisiin kaikille sotien veteraaneille

1.6.2018 klo 07:51 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Päivi Räsänen on jättänyt tänään hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa hän ehdottaa, että kaikille sotien 1939-1945 tunnuksen omaaville veteraaneille korvattaisiin samat kotipalvelut, jotka sotainvalideille sotilasvammalain nojalla taataan.

Sotilasvammalain perusteella sotainvalideille korvataan kotipalvelut, asumispalvelut, liikkumista tukevat palvelut sekä omaishoidon tuesta ja sairaanhoitopalveluista aiheutuneet kustannukset.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii, että samat kotipalvelut taataan kaikille sotien veteraaneille.

– Veteraaniväestön korkean iän, heikkenevän kunnon ja kasvavien haasteiden vuoksi palveluiden parantamisella alkaa jo olla kiire, Päivi Räsänen toteaa.

Hänen mukaansa tavoitteena pitää olla veteraanien kotona asumisen edellytysten parantaminen ja laitoshoidon tarpeen vähentäminen. Veteraanin kotona pärjääminen edellyttää hänen mukaansa kohtuullista taloudellista toimeentuloa sekä fyysisen ja henkisen toimintakyvyn säilymistä.

– Kotiin vietävinä palveluina voivat tulla kyseeseen esimerkiksi kodinhoidollinen apu, ateriapalvelu, pyykkipalvelu, siivousapu sekä kuljetuspalvelut. Kuntien tehtävänä on kartoittaa kotikäynneillä veteraanin hoidon ja tuen tarve sekä laatia ja toteuttaa palvelusuunnitelma, Räsäsen hallitukselle suunnatussa kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

 

Ylös