Päivi Räsäsen mukaan kotisaattohoidossa on käytännön ongelma: Korvattavia morfiinitabletteja ei ole saatavilla

6.6.2018 klo 13:38 Politiikka Samuli Rissanen

Räsänen vaatii, että kotihoidossa olevien saattohoitopotilaiden tulee saada kipulääkkeensä kokonaan korvattuina riippumatta siitä, mikä diagnoosi heille on annettu ja millä tavalla lääke annostellaan.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan kuolevien potilaiden hyvän ja tasavertaisen hoidon kannalta nykyinen lääkekorvausjärjestelmämme ei ole toimiva. Esimerkiksi korvattavia morfiinitabletteja ei vuoden alussa ollut saatavilla Suomessa.

Ainoastaan ihon alle tai lihakseen injektiona pistettävä morfiiniliuos on korvattava.

–  Ne ovat kuitenkin kokonaan korvattavia vain syöpään kuoleville potilaille. Esimerkiksi AIDS-potilaat, keuhkoahtaumapotilaat tai sydämen vajaatoiminnasta kärsivät henkilöt eivät voi korvausta saada, Räsänen sanoo.

Tilanne on hänen mukaansa ristiriitainen, sillä tutkimusten mukaan edellä mainituilla potilasryhmillä esiintyy kipua yhtä paljon kuin syöpää sairastavilla henkilöillä.

–      Tämä on yksi käytännön ongelma, joka tulee ratkaista, kun kehitetään hyvää kotisaattohoitoa.

Räsänen nostaa ongelman esiin hallitukselle suuntaamassaan kirjallisessa kysymyksessä. Siinä hän muistuttaa morfiinitablettien saatavuuteen ja lääkekorvausjärjestelmään liittyvistä ongelmista.

– Kyse on käytännön ongelmasta, joka on toistunut säännöllisin väliajoin ja aiheuttaa ongelmia etenkin kotihoidossa oleville saattohoitopotilaille, mikäli he haluaisivat vaihtaa kipulääkkeensä tuotteeseen, jolla on korvattavuus, Räsänen sanoo.

Hänen mukaansa nykyinen järjestelmä asettaa potilaat epätasa-arvoiseen asemaan eikä edistä kotisaattohoitoa. Saattohoitosuositusten mukaan kotisaattohoidon tulisi olla mahdollista sitä haluaville.

– Kotihoidossa olevien saattohoitopotilaiden tulisi saada oirehoitolääkkeensä kokonaan korvattuina riippumatta siitä, mikä diagnoosi heille on annettu ja millä tavalla lääke heille annostellaan.

Räsänen muistuttaa, että kipulääkkeet eivät ole kalliita. Kokonaan korvattavat vahvat opioidit muodostavat Kelan lääkekustannuksista alle kaksi promillea.

Opioideiksi kutsutaan pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia voimakkaita kipulääkkeitä. Opioidilääkityksen tavoitteena on parantaa kipupotilaan elämänlaatua ja vähentää kipua.

Tunnetuin ja vanhin tähän ryhmään kuuluva aine on morfiini.

Asiantuntijat alkavat selvittää saattohoidon tarpeita

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt asiantuntijoita selvittämään elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa koskevia sääntelytarpeita. Työryhmällä vastataan tarpeeseen, mikä nousi esille eutanasian laillistamiseksi tehdyssä aloitteessa.
Eduskunta hylkäsi kansalaisaloitteen toukokuussa, mutta edellytti, että laajapohjainen asiantuntijaryhmä ryhtyy selvittämään asiaa.
Elämän loppuvaiheen hoito kattaa palliatiivisen eli oireita lievittävän hoidon ja saattohoidon. Aloitteessa toivottiin, että korkeatasoisen palliatiivisen hoidon ja saattohoidon saatavuus turvataan kattavasti koko Suomessa.
Työryhmä työskentelee vuoteen 2021 asti.

Ylös