Terveet tilat 2028 –ohjelmalla terveempiä julkisia rakennuksia ja helpotusta sisäilmasta oireileville

6.6.2018 klo 14:20 Politiikka Merja Eräpolku

Terveet tilat 2028 –ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Toimenpideohjelmasta tiistaina 5. kesäkuuta järjestetyssä parlamentaarisessa keskustelussa kuultiin eduskuntaryhmien kommentteja ja painotuksia.

Kristillisdemokraatteja edustivat puolueen varapuheenjohtajat, kansanedustaja Sari Tanus ja erikoislääkäri Tiina Tuomela, jotka ovat ahkeroineet aiheen ympärillä laajasti muutoinkin. KD on eri tavoin ollut nostamassa esiin sisäilmaongelmien laajaa problematiikkaa ja vaatinut tilanteen parantamista myös vaihtoehtobudjetin esityksillään.

Kymmenvuotisen ohjelmakauden aikana pyritään vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon toimintatapa, jossa rakennusten kunto, käyttötarkoitukseensa sopivuus ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan ja arvioidaan säännöllisesti. Uuden toimintatavan pitäisi parantaa esimerkiksi monien päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta. Valtioneuvosto hyväksyi ohjelman toukokuun alussa.

– Kentällä odotetaan nopeasti konkreettisia toimia. Valtiolta tulisi löytyä myös rahallista tukea kunnille, jotka kamppailevat laajasti sisäilmaongelmaisten rakennusten kanssa. Samanaikaisesti hyvästä ja riittävästi resursoidusta rakennusvalvonnasta on huolehdittava, jotta tulevina vuosina ei enää tule lisää uusia sisäilmaongelmaisia rakennuksia, Tanus totesi.

Lastentautien erikoislääkärinä työskentelevä Tiina Tuomela on peräänkuuluttanut sisäilmapoliklinikoita, joilta oireilevat saisivat moniammatillista hoitoa ja kuntoutusta.

– Niihin voitaisiin myös keskittää tutkimusta ja koulutusta.

Kristillisdemokraatit ovat painottaneet sosiaaliturvan kehittämistä niin, että se ottaa paremmin huomioon sisäilmaongelmista kärsivien tilanteen.

– Sisäilmasairastuneiden sosiaaliturvakysymysten selvittely ei riitä, vaan on lähetettävä vahva viesti siitä, että sosiaalista tukea ja apua on heille pikaisesti löydyttävä, Tanus korosti keskustelussa.

Tuomela muistutti, että lasten ja nuorten sosiaalisen syrjäytymisen riski on suuri toistuvien kouluvaihtojen ja jopa jopa kotikouluun joutumisen takia.

– Kotikoulukäytäntöjä tulee yhdenmukaistaa.

Tanuksen mielestä kosteus- ja homevaurioista oireilevan ihmisen hoitoa varten laadittu Käypä hoito -suositus on liian astmakeskeinen. Ongelmien taustalla olevat muut syyt, kuten erilaiset kemikaalit, ja muut kuin hengitystieoireet jäävät suosituksessa liian vähälle huomiolle.

Vuonna 2018 käynnistetään muun muassa yhteistyö kuntien kanssa Terveet tilat 2028 -toimintamallin kehittämiseksi, kosteudenhallintaan liittyvä koulutus rakentajille sekä hyvistä kokemuksista sekä toimintamalleista viestiminen avoimesti. Koko työn taustaksi kartoitetaan sisäilman laatua ja siihen liittyvien haittojen nykytilaa yksityisissä ja julkisissa rakennuksissa Suomessa sekä vertailumaissa.

Ohjelman toimeenpano perustuu työhön, jota tehdään kunnissa, aluehallinnossa, ministeriöissä ja lukuisissa järjestöissä ja yrityksissä tänäkin päivänä. Ohjelman onnistumisen mittarina on kuntien ja valtion omistaman rakennuskannan kunnon paraneminen ja sisäilmaongelmista kärsivien määrän väheneminen.

Ylös