Matkailun kasvunäkymät Suomessa poikkeuksellisen myönteiset

10.6.2018 klo 08:47 Politiikka KD Lehti

”Kasvua matkailutalouteen” -tapahtumassa etsittiin eväitä seuraavalle hallitukselle matkailualan sekä kotimaan matkailun tukemiseen.

Matkailun edistämisessä tärkeää ei ole vain markkinointi ulkomailla, vaan myös esimerkiksi kotimaan luonnon ja luontopalvelujen pitäminen hyvässä kunnossa, todettiin Työ- ja elinkeinoministeriön 8. kesäkuuta järjestämään paneelissa, johon KD:n edustajana osallistui puheenjohtaja Sari Essayah.

Matkailualassa on suuri potentiaali ja kasvunäkymät hyvät. Seuraavalta hallitukselta odotetaan ohjelmassaan tukea matkailualalle. Myös ajatus koululaisten kesälomien myöhentämisestä samaan tahtiin Keski-Euroopan maiden kanssa sai joidenkin puolueiden edustajilta kannatusta.

Vaikka kansainvälinen matkailu Suomeen kasvaa nopeammin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, matkustustaseemme alijäämä on kuitenkin noussut jo 2,3 miljardiin euroon suomalaisten ulkomaanmatkailun kasvettua räjähdysmäisesti.

Ravintola- ja matkailuala on ajanut anniskeluravintoloissa myytävän alkoholin verotuksen laskua ajatuksella, että se siirtäisi alkoholin kulutusta kodeista ravintoloihin ja lisäisi myös alan työllisyyttä.

–  KD pitää hyvänä nykyistä käytäntöä, missä ravintolassa hankittu alkoholi on yleisen arvonlisäveron piirissä. Ruuan alhaisempi verokanta on perusteltua sillä, että se lisää ulkona syömistä ja työllisyyttä. Alkoholin käytön lisäämiseen ei tule kannustaa veronalennuksella, vaikka ravintolassa nautittaisiinkin alkoholia hillitymmin kuin esimerkiksi kotona, Essayah totesi.

Toinen paneelissa esille noussut verotukseen liittyvä kysymys koski joissain yhteyksissä esitettyä yhtenäistä ALV-kantaa. Kaikki puolueet olivat käytännössä samaa mieltä siitä, että yhtenäinen ALV-kanta ei ole tavoiteltava. Arvonlisävero kohdistuu suhteessa voimakkaammin pienituloisiin. Kevyempi verotus vaikuttaa kokonaiskysyntään ja sitä kautta talouskasvuun ja työllisyyteen.

Essayah muistutti, että myös Kristillisdemokraatit kannattaa välttämättömyyshyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden verottamista edelleen matalammassa arvonlisäverokannassa.

Vuonna 2017 kansainvälisten matkailijoiden Suomeen jättämät tulot olivat jo yli 4 miljardia euroa. Matkailualalla toimii noin 29 000 yritystä, joista pääosa on mikroyrityksiä. Ala on työvoimavaltainen ja vuonna 2025 sen arvioidaan työllistävän jo 180 000 henkilöä. Matkailun kasvunäkymät tuleville vuosille ovat poikkeuksellisen myönteiset, todetaan TEM:n tiedotteessa.

Vaikka kansainvälinen matkailu Suomeen kasvaa nopeammin kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa, matkustustaseemme alijäämä on kuitenkin noussut jo 2,3 miljardiin euroon suomalaisten ulkomaanmatkailun kasvettua räjähdysmäisesti.

Jos suomalaiset käyttäisivät 1,5 miljardia enemmän kotimaan matkailuun, valtio saisi noin 400 miljoonaa euroa verotuloja. Matkailualan yhteistyöryhmän mukaan matkustustaseen alijäämän kasvun suurin syy on kotimaan matkailun hintakilpailukyvyn heikkeneminen.

Teksti: Tapio Luoma-aho

Ylös