KD päivitti perhepoliittisen ohjelmansa: Lapsiystävälliseen Suomeen

21.6.2018 klo 14:12 Kotimaa Merja Eräpolku

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä julkaisi kesäkuun alussa uudistetun perhepoliittisen ohjelmansa.

KD:n lapsimyönteisen perhepolitiikan neljä pääajatusta ovat lapsen edun ensisijaisuus kaikessa päätöksenteossa, vanhempien mahdollisuus tehdä hoitoratkaisut eri vaihtoehdoista, joustojen lisääminen ja sääntelyn vähentäminen perheiden etuuksissa ja vanhempainvapaissa sekä perheiden kannustaminen nykyistä suurempaan lapsilukuun.

KD:ssa uskotaan, että lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla lisätään perheiden uskoa omaan selviytymiseen ja kannustetaan nykyistä suurempaan lapsilukuun. Perhemyönteisen yhteiskunnan luomisessa tarvitaan pitkäjänteisestä perhepolitiikkaa.

– Perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittamista on helpotettava, jotta lasta ei tarvitsisi suunnitella ”valmiiseen elämään”. Huolestuttavaa on se, että nuorilla aikuisilla on aukkoja lisääntymisterveyttä koskevissa perustiedoissa. Moni ei tiedä, että hedelmällisyys alkaa heiketä usein jo 30 ikävuoden jälkeen, Päivi Räsänen muistuttaa.

– Vanhempainvapaajärjestelmää on saatava joustavammaksi. Mallia voitaisiin ottaa Ruotsista, jossa vanhempainvapaata voidaan pilkkoa useampiin pätkiin ja sen avulla joustavasti rakentaa mahdollisuuksia osa-aikatyöhön, esittää Peter Östman.

Yksinhuoltajien, yhteishuoltajien ja uusperheiden määrä kasvaa. Lapsen oikeus sekä äitiin että isään on entistä useammin arjessa uhattuna.

– Vanhempien erillään asuminen ei vapauta ketään vanhemman vastuusta, eikä anna oikeutta yrittää erottaa toista vanhempaa yhteisestä lapsesta ja vanhemman tehtävistä. Vieraannuttaminen ja huoltokiusaaminen pitäisi sanktioida. Erotilanteissa tapaamisoikeus tulee voida vahvistaa myös lapsen ja hänelle tärkeän henkilön, kuten isovanhemman välille, sanoo Antero Laukkanen.

Kristillisdemokraattien mielestä varhaiskasvatuksen laatua parannetaan lisäämällä päivähoitoon henkilökuntaa ja nostamalla henkilökunnan koulutustasoa. Perusopetuksesta ei pidä tinkiä.

– Tahdomme panostaa pienempiin luokkakokoihin ja kasvattaa tuntikehyksiä kunnissa niin, että opettajilla on mahdollisuuksia tuki- ja jakotunteihin sekä pienryhmäopetukseen silloin, kun se on tarpeen, toteaa Sari Essayah.

– Tarvitaan selkeät säännöt perusopetuksen seksuaalikasvatukselle ja tasa-arvotyölle. Lapsille ja nuorille on annettava lapsille kasvu- ja kehitysrauha myös seksuaali- ja sukupuoli-identiteettinsä kehittymiseen. Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet ja tasa-arvotyöopas on päivitettävä vastaamaan tasa-arvolain käsitystä kahdesta sukupuolesta, vaatii Sari Tanus.

Kristillisdemokraattien uusittu 35-sivuinen perhepoliittinen ohjelma ”Lapsiystävällinen Suomi” sisältää ehdotuksia ja perusteluja laajalla skaalalla.

– Ehdotuksia edistetään valtiopäivätoimin ja nostamalla niitä yleiseen keskusteluun kansanedustajien kannanotoissa. Toivottavasti puolueen järjestökenttä ja jäsenistö löytävät aineiston taustamateriaaliksi myös omiin kannanottoihinsa, toteaa ohjelmapohjaa työstänyt eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri Marjo Loponen.

 

 

Ylös