Päivi Räsänen vaatii lapsilisien ja perhetukien pikaista korottamista: ”Nyt ei ole aika odottaa seuraavia vaaleja”

25.6.2018 klo 13:11 Politiikka Samuli Rissanen

– Lapsilisiä ja muita perhetukia on korotettava, lapsivähennys palautettava sekä panostettava tasokkaaseen varhaiskasvatukseen, jotta perheet rohkenisivat toteuttaa toiveensa lapsilukumäärästä, kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii.

Räsänen muistutti julkisen talouden suunnitelmaa koskevassa ryhmäpuheenvuorossa, etteivät Suomen talouden kestävyysongelmat ole kadonneet mihinkään, positiivisesta talouskäänteestä huolimatta.

Väestön ikärakenne ja vuosi vuodelta heikkenevä syntyvyys ovat kristillisdemokraattien mukaan todellinen ongelma, johon pitäisi tarttua väkevästi.

–  Nyt ei ole aika odottaa seuraavia vaaleja, vaan on ryhdyttävä toimeen paremman perhepolitiikan aikaansaamiseksi

–  Nyt ei ole aika odottaa seuraavia vaaleja, vaan on ryhdyttävä toimeen paremman perhepolitiikan aikaansaamiseksi, Räsänen vaati.

Hän pitää parannuksia yksinhuoltajaäitien tukiin ja minimipäivärahojen korottamista tervetulleita, mutta ne eivät yksistään riitä, vaan tarvitaan toimia, joilla parannetaan kaikkien lapsiperheiden asemaa.

– Lapsilisiä ja muita perhetukia on korotettava, lapsivähennys palautettava sekä panostettava tasokkaaseen varhaiskasvatukseen, jotta perheet rohkenisivat toteuttaa toiveensa lapsilukumäärästä.

Räsänen antoi hallitukselle pyyhkeitä myös eläkeläisten kohtelusta. Vaikka hallitus onkin vaalien lähestyessä muuttanut suuntaa, on se kuitenkin tällä kaudella monella eri tavalla heikentänyt eläkeläisten asemaa.

Hän muistuttaa hallitusta siitä, että se on tällä kaudella heikentänyt eläkeläisten asemaa monin tavoi. Kauden aikana tehdyt kansaneläkeindeksin jäädytykset ja leikkaukset sekä palvelumaksujen, lääkkeiden ja matkojen kela-omavastuuosuuksien korotukset, ovat olleet kovia iskuja toimeentulonsa kanssa kamppaileville eläkeläisille.

Hallituksen esittämä kosmeettinen korotus takuueläkkeisiin ei riitä.

– Takuueläkkeeseen tarvitaan tuntuva korotus ja samalla tulee korjata vanhusten kotihoidon, omaishoidon ja saattohoidon puutteita. Omaishoidon tuki tulee muuttaa, Räsänen edellytti.

”Kunnollisia laskelmia sote-uudistuksen säästövaikutuksista ei ole saatu”

Hallituksen julkisen talouden suunnitelman heikoin kohta löytyy kristillisdemokraattien mukaan maakunta- ja sote-uudistuksesta. Uudistuksen eduskuntakäsittely on osoittanut, että hallituksen kustannusarvioissa ja rahoituslaskelmissa on suuria puutteita.

– Kunnollisia laskelmia ei ole vieläkään tuotu eduskunnalle, vaikka lait olisi pitänyt hyväksyä jo moneen otteeseen, uudistusta parlamentaarisessa ryhmässä seurannut kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että uudistuksen säästövaikutukset on jätetty täysin toimeenpanon varaan ja maakuntien haasteeksi. Räsäen mukaan huonosti toteutettu maakunta- ja sote-uudistus voi pahimmillaan johtaa merkittävään julkisten menojen kasvuun, tavoitellun kustannusten kasvun leikkaamisen sijaan.

Hallitus ansaitsee Räsäsen mukaan myös tunnustusta, sillä talouskasvu ja työllisyyden parantuminen eivät synny itsestään.

– Suotuisan työllisyyskehityksen tukeminen vaatii toimenpiteitä. Vaikka työttömyysaste on edelleen erittäin korkealla, on Suomessa monia aloja ja alueita, joita vaivaa työvoiman puute.

– Osaavan työvoiman heikko saatavuus jarruttaa jo nyt talouden elpymistä. Työvoiman ja avoimien työpaikkojen kohtaamiseen tulee löytää ratkaisuja. Hallitus on panostanut lisävaroja työvoiman saatavuuden parantamiseen, mutta se ei riitä, Räsänen kritisoi.

Ylös