Pohjoismaiden neuvosto: enemmän yhteistyötä Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien kesken

26.6.2018 klo 09:32 Ulkomaat KD Lehti

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta pitää parhaillaan kesäkokoustaan Ruotsin Kiirunassa ja Norvan Narvikissa. Kokous keskustelee terveydenhuoltojärjestelmien välisen yhteistyön lisäämisestä sekä yhteispohjoismaisesta kotouttamisyhteistyöstä.

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunta pitää kesäkokouksensa 25.-28. kesäkuuta Ruotsin Kiirunassa ja Norjan Narvikissa.

Valiokunta keskustelee kokouksessaan mahdollisuuksista lisätä Pohjoismaiden terveydenhuoltojärjestelmien välistä yhteistyötä. Kokouksessa vierailee Region Norrbottenin alueneuvos Maria Stenberg kertomassa Norrbottenin läänin ja alueen terveydenhuollosta. Esillä on muun muassa tekniset ratkaisut, terveydenhuollon sähköiset palvelut, telelääketiede sekä yhteistyö naapurimaiden Suomen ja Norjan kanssa.

Valiokunta käsittelee Pohjoismaiden hallitusten antamaa vastausta suositukseen, joka koskee kansalaisyhteiskunnan osallistamista yhteispohjoismaiseen kotouttamisyhteistyöhön.

Valiokunta käsittelee tämän lisäksi myös jäsenehdotusta, jonka tavoitteena on lisätä Pohjoismaiden julkisten terveydenhuoltojärjestelmien yhteistyötä. Ehdotus on ollut lausuntokierroksella ja saaduista vastauksista käy ilmi, että monet viranomais- ja muut tahot suhtautuvat ehdotukseen myönteisesti, mutta osa katsoo, että rajat ylittävää yhteistyötä on olemassa paljon jo tällä hetkellä.

Valiokunnan kokouksessa on esillä myös maahanmuuttoon liittyviä asioita. Valiokunta käsittelee Pohjoismaiden hallitusten antamaa vastausta suositukseen, joka koskee kansalaisyhteiskunnan osallistamista yhteispohjoismaiseen kotouttamisyhteistyöhön. Kattavassa vastauksessaan hallitukset korostavat kansalaisyhteiskunnan roolin merkitystä kotouttamisprosessissa. Valiokunta keskustelee myös Itämeren parlamentaarikkojen maahanmuutto- ja kotouttamistyöryhmän väliraportista. Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan edustajat edustavat Pohjoismaiden neuvostoa tässä työryhmässä.

Kesäkokouksen yhteydessä valiokunta vierailee muuan muassa Esrange-avaruuskeskuksessa sekä Kiirunan rautamalmikaivoksessa ja saa tietoa prosessista, jossa Kiirunan kaupunki on siirretty kaivoksen tieltä. Valiokunta tapaa myös Kiirunan ja Narvikin kuntien ja aluehallintojen päättäjiä sekä saamelaisedustajia.

Ylös