Syöpäseulonnat näyttivät tehonsa – paljastivat vuonna 2016 peräti 2 000 rintasyöpätapausta

12.7.2018 klo 09:39 Kotimaa KD Lehti

Suomen Syöpärekisteri on julkaissut vuoden 2016 tilastot valtakunnallisista kohdunkaulasyövän ja rintasyövän seulontaohjelmista. Vuonna 2016 seulonnoissa löydettiin peräti 2 000 rintasyöpää. Kohdunkaulan syöpä ja sen esiasteet näyttävät seulontatilastojen valossa hieman yleistyvän.

Suomen Syöpärekisterin julkaisemista tuoreista seulontaohjelmien vuositilastoista selviää, että vuonna 2016 tehdyissä seulonnoissa havaittiin 30 kohdunkaulan syöpää. Vuonna 2016 kutsuja lähetettiin 273 000 ja seulontaan osallistui 191 000 naista. Seulontatilastojen mukaan kohdunkaulan syövät ja sen esiasteet ovat hieman yleistyneet.

Kohdunkaulasyövän seulonta käynnistyi Suomessa vuonna 1963 ja laajeni kymmenessä vuodessa maanlaajuiseksi ohjelmaksi. Seulontanäytteenä käytetään irtosolu eli Papa-näytettä tai HPV-näytettä. HPV-testaus on yleistynyt ja esimerkiksi Pirkanmaalla vuonna 2016 jo 87,5 prosenttia seulotuista testattiin käyttäen HPV-testiä.

HPV-seulonta löytää Papa-seulontaa paremmin syövän esiasteita, jotka hoitamalla syövän kehittyminen voidaan kokonaan välttää. Näin kohdunkaulan seulonta poikkeaa rintasyöpien seulonnoista, jossa syöpää ei ole mahdollista havaita ennen kuin syöpä on jo kehittynyt.

HPV-seulonta löytää Papa-seulontaa paremmin syövän esiasteita, jotka hoitamalla syövän kehittyminen voidaan kokonaan välttää. Näin kohdunkaulan seulonta poikkeaa rintasyöpien seulonnoista, jossa syöpää ei ole mahdollista havaita ennen kuin syöpä on jo kehittynyt. Kohdunkaulan syövän seulontaohjelmaan kutsutaan Valtioneuvoston seulonta-asetuksen mukaisesti 30–60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein.

Kohdunkaulan syövän esiintyvyys on Suomessa maailman matalimpia, mikä johtuu pitkälti seulontaohjelmasta. Osallistumisprosentti kohdunkaulan syöpien seulontoihin on viime aikoina taas vähitellen kasvanut, vaikka edelleen nuorimmat ikäryhmät osallistuvat seulontoihin huonosti.  Maakuntien välillä on paljon vaihtelua osallistumisaktiivisuudessa.

– Osallistumisaktiivisuutta voitaisiin lisätä yhtenäistämällä kutsukäytäntöjä valtakunnallisesti, seulontajohtaja Tytti Sarkeala painottaa.

Vuonna 2016 seulonnoissa havaittiin 2 000 rintasyöpätapausta. Rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä. Kaikkiaan rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 000 naista ja karkeasti noin 40 prosenttia rintasyövistä löytyy seulontojen avulla.

40 prosenttia rintasyövistä löytyy seulontojen avulla.

Vuonna 2016 rintasyövän seulontaohjelmaan kutsuttiin 379 000 naista ja siihen osallistui valtakunnallisesti noin 83 prosenttia kutsun saaneista. Huonoin osallistumisaste oli edellisvuosien tapaan Helsingissä, jossa seulontoihin osallistui vain 74 prosenttia kutsutuista.

Syöpäseulontaohjelmien toimintaa esitellään vuosikatsauksissa kattavasti seulontaan osallistumisen, tulosten, ajallisen kehityksen ja kustannusten näkökulmasta.

– Molemmat seulontaohjelmat ovat menestyksekkäästi vähentäneet kuolleisuutta seulottaviin syöpiin. Tämän takia Syöpäjärjestöt kannattavat vahvasti kohdunkaulan ja rintasyöpien seulontojen ikärajojen nostamista”, Tytti Sarkeala toteaa.

Syöpäjärjestöt on Suomen suurimpia kansanterveysjärjestöjä, jolla on yli 120 000 jäsentä.
Syöpäjärjestöihin kuuluvat:
Suomen Syöpäyhdistys ry ja sen jäsenjärjestöt:
12 alueellista syöpäyhdistystä
6 valtakunnallista potilasjärjestöä
Suomen Syöpärekisteri
Syöpäsäätiö
Syöpäjärjestöt tukee ja kuntouttaa syöpää sairastavia ja heidän läheisiään, tiedottaa syöpää ehkäisevistä ja terveyttä edistävistä asioista, pitää yllä rekisteriä syöpätaudeista ja syöpäseulonnoista ja myöntää varoja syöpätautien tieteelliseen tutkimukseen

 

Ylös