Räsäseltä kysymys hallitukselle alle 12-vuotiaiden kuulemisesta turvapaikkaprosessissa

2.8.2018 klo 11:04 Politiikka Merja Eräpolku

Maahanmuuttovirasto on alkanut kuulla turvapaikanhakuprosessissa myös 7-12 -vuotiaita lapsia, jos heidän perheensä on kääntynyt kristinuskoon. Kansanedustaja Päivi Räsänen (kd) jätti kuulemiskäytännössä tapahtuneesta muutoksesta kirjallisen kysymyksen.

Useat turvapaikkaa Suomesta hakeneet henkilöt ovat turvapaikkaprosessin aikana kääntyneet kristityiksi.  Joukoissa on myös jonkin verran perheenä tulleita turvapaikanhakijoita.

–  Alle 12-vuotiaan kuulemista tällaisessa asiassa on kritisoitu. Huomioitavaa onkin, että uskonnonvapauslain mukaan alle 12-vuotiaan uskonnosta päättävät vanhemmat. Tiedustelen ministeriltä, voidaanko alle 12-vuotiaan lapsen, jonka perhe on kääntynyt kristinuskoon, kuulemista turvapaikanhaun yhteydessä pitää uskonnonvapauslain nojalla lain mukaisena, Päivi Räsänen toteaa kysymyksessään.

Hänen mukansa kuulemiskäytännössä tapahtunutta muutosta on perusteltu muun muassa lapsen edun tarkemmalla huomioimisella.

– Tiedustelenkin myös, että minkälaista tietoa alle 12-vuotiaan lapsen kuulemisella oikein pyritään saamaan. Itseäni huolestuttaa kuulemiskäytännössä tapahtunut muutos, minkä vuoksi haluaisin tarkennusta muutoksen perusteista.

Kristityiksi kääntyneet hakijat ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyssä tuoneet esille, että kääntyminen kristinuskoon antaa heille perustellun aiheen pelätä lähtömaassaan vainotuksi joutumista, ja että kääntyminen voi aiheuttaa jopa hengen vaaran.

Ylös