”Varhaiskasvatuksessa on satsattava henkilöstöön ja pidettävä lapsiryhmät riittävän pieninä”

22.8.2018 klo 10:11 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Päivi Räsänen vierailee tänään päiväkoti Saturnuksessa Riihimäellä ja muistuttaa, että varhaiskasvatuksessa on satsattava henkilöstöön ja taattava riittävän pienet lapsiryhmät.

–  Suomalaisen varhaiskasvatuksen laatu ja turvallisuus on turvattava. Kun tavoitellaan laatua, kysymys on riittävästä henkilöstömäärästä ja riittävän pienistä lapsiryhmistä, kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen arvioi vierailunsa alla.

Myös henkilöstömitoitusten toteutumista pitäisi Räsäsen mukaan valvoa nykyistä paremmin.

Henkilöstön saatavuuden kannalta palkkaus on yksi keskeinen tekijä.

Henkilöstön saatavuuden kannalta palkkaus on yksi keskeinen tekijä. Korkean, yliopistotasoisen koulutuksen saaneiden lastentarhanopettajien palkka on tällä hetkellä liian alhainen.

– Varhaiskasvatuksen parissa työskentelevien jaksamisesta ja hyvinvoinnista on huolehdittava, sillä he tekevät arvokasta työtä lastemme tulevaisuuden kannalta, Räsänen muistuttaa.

Hän vierailee päiväkoti Saturnuksessa Riihimäellä tänään. Kansanedustajat päiväkodeissa teemaviikkoja vietetään 20.8.–16.9.2018.

Teemaviikkojen tarkoituksena on tuoda edustajat päiväkoteihin tapaamaan lapsia ja tutustumaan päiväkotien arkeen ja mahdollisuuksiin uudistaa ja parantaa lasten kehityksen kannalta tärkeää varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja päiväkotien henkilökunnalle tarjoutuu tilaisuus tuoda päättäjille viestiä päiväkotien monipuolisesta arjesta.

Päiväkoti Saturnuksen ominaispiirteenä on monikulttuurisuus. Saturnuksen lapsista 54% on monikielistä. Monelle heistä suomenkieli on jopa kolmas tai neljäs kieli.  Kansanedustajat päiväkodeissa -tapahtuma on järjestyksessään toinen ja jatkossa se on tarkoitus järjestää joka toinen vuosi.

Eduskunnan yhteistyökumppaneina teemaviikon järjestämisessä ovat Kuntaliitto ja Lastentarhanopettajaliitto.

 

Ylös