Puhemies Risikko käynnisti toimet seksuaalisen häirinnän ja kansanedustajiin kohdistuvien uhkausten kitkemiseksi

12.9.2018 klo 16:40 Politiikka Kristiina Kunnas

Puhemies Paula Risikko pitää vakavana viestiä, joka nousi esiin Tasa-arvo eduskunnassa -tutkimuksessa. Hän on käynnistänyt toimet seksuaalisen häirinnän ja edustajiin kohdistuvan uhkailun kitkemiseksi.

– Esille nousseet tiedot ja luvut epäasiallisesta käytöksestä, seksuaalisesta häirinnästä ja edustajiin kohdistuvasta uhkailusta ovat vakava viesti, puhemies Risikko sanoo.

Tutkimustiedot saatuaan hän on jo tällä viikolla käynnistänyt toimet seksuaalisen häirinnän ja edustajiin kohdistuvan uhkailun kitkemiseksi.

– Eduskunta on kansanedustajien työpaikka, jossa on noudatettava hyvän työympäristön pelisääntöjä, varmistettava työturvallisuus ja tarvittaessa ryhdyttävä työsuojelutoimiin.

Kansanedustajien on voitava tehdä työtään ilman uhkausten luomaa pelkoa. – puhemies Paula Risikko

– Eduskunnan kanslian henkilöstöä varten on olemassa ohje epäasiallisen kohtelun ja häirinnän estämiseksi. Ohjeen mukaista toimintamallia käytetään soveltuvin osin myös kansanedustajien kohdalla. Muiden työpaikkojen tapaan eduskunnassa on työsuojelutoimikunta ja aktiivinen työterveyshuolto.

Risikko oli tavannut tiistaina eduskuntaryhmien johtoa.

– Tänä aamuna käsittelimme asiaa puhemiesneuvostossa. Olen pyytänyt, että tasa-arvoselvityksen ohjausryhmä jatkaa työtään ja että kansliatoimikunta saa konkreettiset esitykset asiaintilan parantamiseksi jo tänä syksynä.

Risikko vaatii, että kansanedustajien on voitava tehdä työtään ilman uhkausten luomaa pelkoa.

– Olen pyytänyt, että eduskunnan turvallisuustyöryhmä käy osaltaan tutkimustulokset läpi ja linjaa tarvittavat toimet yhteistyössä turvallisuusviranomaisten kanssa.

Puhemies Risikon määräämät toimenpiteet toteutetaan nopealla aikataululla.

 

 

Ylös