Hallitus tarjoaa kompromissia yt-lain muuttamiseksi – Essayah: ”Tilanne tuskin selkiytyy”

2.10.2018 klo 11:27 Politiikka Merja Eräpolku

Hallitus aikoo muuttaa kaavailtua esitystään irtisanomisperusteiden heikentämiseksi. Hallitus on osana tarjoamaansa kompromissia valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten.

Työministeri Jari Lindström (sin) sanoi tiedotustilaisuudessa, että aiemmin kaavailtua 20 hengen rajaa kritisoitiin lausuntopalautteessa liian korkeaksi ja se olisi ollut kansainvälisestikin vertaillen korkea. Nyt irtisanomisperusteita kevennettäisiin alle kymmenen hengen yrityksissä.

– Rajan alentaminen ei kuitenkaan muuta esityksen alkuperäistä tarkoitusta, työllistämisen kynnyksen alentamista pienissä yrityksissä. Tällä hetkellä työsuhdeturvaa koskevat säännökset nostavat merkittävästi rekrytointikynnystä erityisesti pienissä yrityksissä. Virherekrytoinnin korjaaminen on kohtuuttoman vaikeaa. Mitä pienempi yritys, sitä suurempi rekrytointiriski, Lindström sanoo.

Henkilöperusteisen irtisanomisen perusteella asetettavaa työttömyysturvan karenssia lyhennetään 90 päivästä 60 päivään. Tämä koskee myös suuremmissa yrityksissä työskenteleviä, joihin irtisanomisperusteiden muutos ei vaikuta.

Kristillisdemokraattien puheenjohtajan Sari Essayah’n mielestä Sipilän hallitus yrittää lepytellä ammattiyhdistysliikettä irtisanomissuojan rajan laskulla.

– Mutta ehdotettu pykälä on edelleen munkkilatinaa, josta on vaikea saada selvää. Enemmän työllisyyttä mikroyrityksissä voitaisiin helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottamalla.

– Tilanne tuskin tällä esityksellä selkiytyy, vaikka kolmikantaisen työryhmän perustaminen on kannatettavaa. Ammattiyhdistysliike on jo lakkoaseen kaivanut esille, mikä on täysin väärin yrityksiä kohtaan, joilla ei ole mitään tekemistä hallituksen huonosti muotoileman juridisen jargonin kanssa. Essayah kommentoi KD-lehdelle.

Enemmän työllisyyttä mikroyrityksissä voitaisiin helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottamalla.

Palkansaajajärjestö SAK on jo ilmoittanut, että huomisia poliittisia lakkoja ei peruta esitykseen tehtävien viilausten vuoksi, vaan lakihanke pitäisi perua kokonaan.

Essayah’n mielestä huomiseksi suunnitellut poliittiset lakot vahingoittavat yrityksiä, joilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa.

Puoluesihteeri Asmo Maanselän mielestä hallituksen uusi esitys irtisanomislaista on epäselvempi versio edellisestä.

– Jo alkuperäinen esitys oli työoikeusjuristien mielestä kiistanalainen. Tämä ei helpottaisi juridista kiistaa oikeussalissa, vaan itseasiassa pahentaisi sitä.

Maanselkä vetoaa, että ammattiyhdistysliike luopuisi lakkosuunnitelmistaan.

– Poliittisia lakkoja ei tulisi olla, Maanselkä sanoo.

”Ei tule villiä länttä”

Lindströmin mukaan hallitus ei missään vaiheessa ole unohtanut työntekijöiden suojelua, vaikka muutosten valmistelu onkin lähtenyt yritysten tarpeista.

– Työmarkkinoista ei tule villiä länttä, eikä työntekijöitä voi jatkossakaan irtisanoa mielivaltaisesti. Esityksemme noudattaa tarkasti perustuslakia ja kansainvälisiä sopimuksia, ministeri Lindström korosti.

Käytännössä säännös voisi tulla sovellettavaksi esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei noudata työaikoja, laiminlyö työnantajan määräämiä työtehtäviä tai suorittaa niitä ohjeiden vastaisesti. Irtisanomiseen voisi oikeuttaa myös sellainen työntekijän epäasiallinen käyttäytyminen, joka vaikeuttaa pienen työyhteisön toimintaa.

Irtisanominen olisi mahdollista vasta sen jälkeen, kun työntekijää on ensin varoitettu moitittavasta menettelystä. Työntekijän tilapäinen alisuoriutuminen, vähäiset velvoitteiden rikkomiset tai laiminlyönnit eivät jatkossakaan oikeuttaisi irtisanomiseen.

Lisäksi hallitus on osana tarjoamaansa kompromissia valmis perustamaan kolmikantaisen työryhmän yt-lain muutosten jatkovalmistelua varten.

Palkansaajajärjestö SAK on jo ilmoittanut, että huomisia poliittisia lakkoja ei peruta esitykseen tehtävien viilausten vuoksi, vaan lakihanke pitäisi perua kokonaan.

Hallitus jatkaa kuitenkin esityksen valmistelua ja aikoo antaa sen eduskunnalle marraskuussa.

(STT – KD-lehti)

Ylös