Laukkanen: ”Ruoka-avun tarve lisääntynyt” – KD esittää määrärahaa ruoka-apujärjestöille

3.10.2018 klo 15:34 Kotimaa Merja Eräpolku

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että eduskunta lisää 1,1 miljoonaa euroa ensi vuoden budjettiin ruoka-apua jakavien järjestöjen toimintaan.

– Arviolta 20 000-25 000 ihmistä hakee viikoittain ruokaa niin kutsutuista leipäjonoista. Niissä jaettava ruoka on tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustyötä. Leipäjonoissa asioi pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja huonossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä, toteaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja, espoolainen kansanedustaja Antero Laukkanen.

– Määräraha tukisi merkittävällä tavalla avustustyötä tekeviä tahoja, jotka eivät saa Sosiaali- ja terveysministeriön muista määrärahoista toiminta-avustusta, Laukkanen korostaa.

Kaksi vuotta sitten eduskunta lisäsi budjettikäsittelyssä talousarvioon miljoona valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville. Kuitenkaan viime vuonna tämä esitys ei enää saanut eduskunnan hallitusryhmien tukea, eikä hallitus ole korjannut tilannetta myöskään ensi vuoden talousarvioesityksessään

Määräraha tukisi merkittävällä tavalla avustustyötä tekeviä tahoja, jotka eivät saa Sosiaali- ja terveysministeriön muista määrärahoista toiminta-avustusta.

– Ruoka-avun tarve ei ole poistunut suotuisasta talouskehityksestä huolimatta. Yhä useampi suomalainen on riippuvainen eri seurakuntien ja järjestöjen antamasta ruoka-avusta.

– Erityisesti toimeentulotuen hakemisen siirtyminen Kelaan on lisännyt kaikkien heikommassa tilanteessa olevien ahdinkoa. Tuen hakeminen on niin monimutkaista, että moni tippuu kyydistä, Laukkanen huomauttaa.

Hänen mukaansa ruoka-apua jakavien järjestöjen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tarvitaan pysyvä määräraha valtion talousarvioon. Talousarvioaloitteena jätetty esitys sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019.

Ylös