Essayah kyselytunnilla: Ikäihmisten sosiaalipalveluille tarvitaan maksukatto

4.10.2018 klo 19:08 Uutiset Merja Eräpolku

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah patistaa hallitusta asettamaan maksukaton ikäihmisten sosiaalipalveluille asiakasmaksulain uudistuksen yhteydessä.

– Ikäihmisten taloudellinen eriarvoisuus korostuu erityisesti sosiaalipalveluissa, muun muassa kotihoidossa ja sen tukipalveluissa, totesi kansanedustaja Sari Essayah eduskunnan kyselytunnilla.

Kunnat päättävät palveluitten maksujen suuruudesta, eivätkä ne ole tulosidonnaisia eivätkä myöskään sisälly maksukattoon.

– Onko mahdollista, että tässä asiakasmaksulakiuudistuksessa myös sosiaalipalvelut otettaisiin mukaan sillä tavoin, että niihin tulisi maksukatto, jolloin näitä palveluja olisi mahdollista saada tukemaan sitä kotona asumista, Essayah tiedusteli.

Essayah’n mukaan asiakasmaksulakiuudistus on aivan keskeinen siinä, miten vanhukset pystyisivät asumaan kotonaan pidempään.

– Muuten peruspalvelut karkaavat taloudellisesti ikäihmisten ulottumattomiin, ja se maksaa kyllä moninkertaisesti sitten erikoistason palvelujen käytössä.

– Onko mahdollista, että tässä asiakasmaksulakiuudistuksessa myös sosiaalipalvelut otettaisiin mukaan sillä tavoin tarkasteltuna, että niihin tulisi tällainen maksukatto, jolloin näitä palveluja olisi mahdollista saada tukemaan sitä kotona asumista?

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko totesi vastauksessaan, että osana sote-uudistusta eduskunta saa käsiteltäväkseen vielä tällä vaalikaudella ison kokonaisuudistuksen asiakasmaksulaista.

– Se ei vieläkään ole varmasti aivan täydellinen kokonaisuus laajasta kirjosta maksuja, joita eri toiminnoista yhteiskunnassa peritään omavastuuosuuksina, mutta selkiyttää paljon nykytilannetta siltä osin, että meillä ei ole tällä hetkellä minkäänlaista riittävää kuvaa siitä, millä tavoin eri kunnat esimerkiksi juuri ikäihmisten asumispalveluja hinnoittelevat ja mitä niihin sisällyttävät.

– Nyt tuomme nämä kaikki asetuksista tai epäselvästä tilanteesta lain tasolle. Samassa yhteydessä me myöskin esimerkiksi tulemme nostamaan kotihoidon tulorajoja tässä esityksessä, ja ehkä erityisen tärkeänä pidän pienituloisten ihmisten, niin eläkeläisen kuin muidenkin, näkökulmasta sitä, että laissa tullaan selkiyttämään niitä kriteerejä, jotka liittyvät ihmisen oikeutukseen tulla vapautetuksi asiakasmaksuista pienituloisuutensa perusteella, Saarikko totesi.

Essayah kertoi kyselytunnilla myös, että KD eduskuntaryhmä on jättänyt toimenpidealoitteen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta.

– Tarvitsisimme riippumattoman henkilön tarkastelemaan sitä, mitä nämä eriarvoiset tilanteet eri kunnissa oikein ovat, ja myöskin tarvittaessa sitten ajamaan riippumattomana virkamiehenä vanhusten asiaa, Essayah totesi.

Ylös