EU-rahoitus palestiinalaisille vastatuulessa – ECI:n Sandell tyytyväinen valiokunnan tiukasta kannanotosta

5.10.2018 klo 18:51 Ulkomaat Merja Eräpolku

Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta päätti äänestyksen jälkeen, että se haluaa jäädyttää yli 15 miljoonan euron rahoituksen palestiinalaishallinnolle, jos palestiinalaiset eivät poista vihakiihotusta koulukirjoistaan. Euroopan parlamentti päättää asiasta lokakuun täysistuntoviikolla.

Valiokunnan näkemyksen mukaan varat vapautettaisiin sitten, kun palestiinalaishallinto on sitoutunut uudistamaan opetussuunnitelmansa ja koulukirjansa Unescon normien mukaisiksi. Näissä normeissa korostetaan rauhaa ja suvaitsevaisuutta koulutuksessa.

European Coalition for Israel -järjestö on EU-parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan ratkaisusta tyytyväinen. Valiokunnalle esitettiin ennen äänestystä useita esimerkkejä ja kuvauksia väkivallasta, vihapuheesta ja jihadin ja marttyyriuden ihannoimisesta, joita palestiinalaisten vuosi sitten syksyllä käyttöön otetusta opetussuunnitelmasta löytyy.

Opetussuunnitelman radikalisoituminen on jo saanut lahjoittajamaat aloittamaan kansainvälisen tarkistusprosessin.

– Niin kauan kun palestiinalaiskoulut nimetään terrorismia ihannoivalla tavalla, Belgia ei voi tehdä yhteistyötä palestiinalaisten opetusministeriön kanssa eikä antaa varoja koulujen rakentamisbudjetteihin, sanoi Belgian varapääministeri Alexander De Croo viime kuussa.

Euroopan ulkosuhdehallinto on se EU-instituutio, joka on vastuussa palestiinalaishallinnolle annettavien varojen jakelusta ja valvonnasta. Se on kuitenkin pitänyt matalaa profiilia asiassa. Ulkosuhdehallintoon kohdistuva uudistuspaine on nyt nousemassa sekä Euroopan parlamentin että EU:n jäsenmaiden hallitusten taholta.

ECI:n johtaja Tomas Sandell on tyytyväinen, mutta hänen mielestään se saattaa olla ”liian vähän liian myöhään”.

– Kun Euroopan parlamentin jäsenet valmistautuvat uusiin vaaleihin alle kahdeksan kuukauden päästä, vaalikampanjoissa tulee varmasti esille yhtenä pääteemana EU:n varojen jatkuva väärinkäyttö. Jos Euroopan parlamentti haluaa saada takaisin moraalisen auktoriteettina EU:n äänestäjien silmissä, sen täytyy osoittaa aitoa halua uudistuksiin koko seuraavan viisivuotiskauden aikana eikä ainoastaan tämän nykyisen kauden viimeisinä kuukausina, Sandell sanoo.

Hänen mukaansa neljän viime vuoden aikana on tehty hyvin vähän palestiinalaishallinnolle annettavan EU-tuen uudistamiseksi.

Vuosina 2009-2014 toiminut valvontavaliokunnan puheenjohtaja Michael Theurer kirjoitti asiasta mielipidekirjoituksen vain viikkoja ennen viimekertaisia EU-vaaleja. Hän myönsi siinä, että ”EU-rahoitus palestiinalaishallinnolle on pitkälle menevän väärinkäytön kohteena” ja päätti kirjoituksensa vaatimukseen, että ”EU:n pitää asettaa selkeät ehdot avustuksille.”

Suomessa eduskunnan Israel-ystävyysryhmän puheenjohtaja Peter Östman on nostanut ongelman esille eri yhteyksissä, muun muassa kirjallisin kysymyksin.

Ylös