Päivi Räsänen: Gender-ideologia vaurioittaa nuoren normaalia kehitystä oman sukupuolensa identiteettiin

8.10.2018 klo 14:11 Kotimaa Merja Eräpolku

Kahteen sukupuoleen perustuvaa ihmiskuvaa haastetaan laajalla rintamalla päiväkodeista ja koulusta alkaen.
– Sellaiset käsitteet kuin mies ja nainen, äiti ja isä, poika ja tyttö, ovat tällä hetkellä paineen alla. Elämme eriskummallista aikaa, kun joudumme puolustamaan ihmiskunnan historian luonnollisimpia sanoja, totesi kansanedustaja Päivi Räsänen lauantaina Hämeenlinnassa.

Aito avioliitto -yhdistyksen syystapaamisessa 6. lokakuuta puhuneen Päivi Räsäsen mukaan sukupuolineutraalista avioliittolaista käynnistynyt keskustelu on laajentunut  sukupuolen käsitteeseen ja koskettaa koko ihmisyyttämme.

Nykyisessä keskustelussa korostetaan eroa sosiaalisen ja biologisen sukupuolen (engl. gender ja sex) – koetun ja juridisen sukupuolen välillä. Sisäistä kokemista korostamalla on irrottauduttu biologisesta todellisuudesta. Kahden sukupuolen jaottelun sijaan halutaan puhua monista sukupuolista tai sukupuolten saumattomasta jatkumosta.

Räsänen kuvasi, miten lasten maailmankuvaan pyritään monien oppiaineiden yhteydessä, jopa päiväkodeissa, vaikuttamaan sukupuolia häivyttämällä. Homo- ja lesbosuhteita normalisoidaan mielikuvien kautta.

Opetushallituksen oppaassa ”Tasa-arvo on taitolaji” puhutaan ”sukupuolen moninaisuudesta”, jokaisen oppilaan oikeudesta määritellä itse sukupuolensa ja siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Käsitteet sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti on oppaassa samaistettu.

Viime hallituskaudella laadittiin luonnosta tasa-arvolain muutoksesta ’monien sukupuolten tasa-arvoksi’.

– Tämän sain valtioneuvoston jäsenenä torjuttua. Suomen lainsäädäntö ei tunne kolmatta sukupuolta. Normatiivisista kasvatuksellisista tavoitteista tai oppiainetavoitteista ei löydy termiä sukupuolen moninaisuus, Räsänen korosti.

– Gender-ideologian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on.

– Opetushallituksen tehtävä ei ole määritellä sukupuolten lukumäärää eikä se siihen kykenekään. Sukupuolen moninaisuutta oikeampi käsite olisikin sukupuoli-identiteetin moninaisuus.

Sukupuolen moninaisuus on lainsäädännössä määrittelemätön käsite, jota on alettu tulkita niin, että muunsukupuolisuus tuodaan kahden biologisen sukupuolen rinnalle. Kuitenkin käsitteet sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat selkeitä ja laissa kirjoitettuja ilmaisuja.

– Gender-ideologian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on.

Rooliharjoitteita on käytetty johdatuksena transideologiaan. Koululaisten on pitänyt eläytyä sukupuoli- tai seksuaali-identiteetiltään erilaisten ihmisten asemaan ja samaistua heihin. Peruskoulun alaluokille on esitetty transsukupuolisuudesta kertovia filmejä.

Räsänen on huolissaan siitä, että gender-ideologia vaurioittaa nuorten normaalia kehitystä oman sukupuolensa identiteettiin.

– Väite siitä, että mies voi niin halutessaan muuttua naiseksi tai nainen mieheksi, perustuu valheelle. Sen vaarallisuus on tunnistettava, jotta sitä vastaan voidaan taistella ja jotta voidaan aidosti tarjota tukea niille, jotka kokevat ristiriitaa oman sukupuolen ja identiteetin välillä.

– Erityisen vahingollinen tämä ideologia on lapsille ja murrosikäisille nuorille, jotka ovat herkässä kasvuvaiheessa seksuaalisuutensa alueella. Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha.

Räsänen muistutti, että YK:n että Euroopan ihmisoikeussopimusten mukaan vanhemmilla on oikeus antaa vakaumuksensa mukaista kasvatusta lapsilleen. Vanhemmilla tulee olla mahdollisuus arvioida opetussuunnitelmasta poikkeavia ideologisia kouluvierailuja ja opetussisältöjä sekä lastensa osallistumista niihin.

Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha.

Poliittisen korrektiuden nimissä yleisesti hyväksytyn mielipiteen vastaisten näkemysten esittäminen johtaa herkästi siihen, että saa syytöksiä esimerkiksi ”homofobiasta” tai siitä, että loukkaa vähemmistöjen ihmisoikeuksia.

– Uskon, että suomalaiset kaipaavat uskonnon-, omantunnon- ja sananvapauden puolustajia. Tämä aika tarvitsee ihmisiä, jotka uskaltavat nousta esille tärkeiksi kokemiensa arvojen puolesta. Tarvitaan ihmisiä, jotka käyttävät ääntänsä eivätkä ole vaiti silloinkaan, kun vastustus on kovimmillaan, Räsänen kannusti yleisöään.

Ylös