Reilu puolet seurakuntavaalien ehdokkaista ei kannata samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä

9.10.2018 klo 11:08 Kotimaa Merja Eräpolku

Reilu puolet seurakuntavaalien ehdokkaista on perinteisen kristillisen avioliittokäsityksen kannalla. Samaa sukupuolta olevien kirkollista vihkimistä ajaa 44 prosenttia ehdokkaista.

Ehdokkaista hieman yli puolet on sitä mieltä, että kirkon tulisi edelleen vihkiä avioliittoon vain mies ja nainen. Kirkon tutkimuskeskuksen vuonna 2015 tekemässä kyselyssä samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä kannatti 25 prosenttia tällä hetkellä työskentelevistä luottamushenkilöistä.

Lähes puolet (49 %) ehdokkaista on ainakin osittain sitä mieltä, että papeille tulisi sallia vapaus omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Tiedot käyvät ilmi luterilaisen kirkon seurakuntavaalien vaalikoneesta, joka avattiin 8. lokakuuta äänestäjille. Vaalikone löytyy osoitteessa https://www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Vaalikoneessa kysyttiin myös ehdokkaiden kantaa eutanasian laillistamiseen. Lievä enemmistö on sitä mieltä, että kirkon ei tulisi vastustaa eutanasian laillistamista, koska joissakin tilanteissa eutanasia voi olla perusteltu ratkaisu. Kielteistä kantaa eutanasiaan puoltaa 42 prosenttia ehdokkaista.

Seurakuntavaalien ehdokkaat pitävät ilmastonmuutosta ja ympäristövaikutuksia keskeisenä kysymyksenä kirkollisessakin vaikuttamisessa. Enemmistö ehdokkaista (86 %) toivoisi kirkon toimivan edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä. Kaksi kolmasosaa ehdokkaista on myös sitä mieltä, että ilmasto- ja ympäristökysymysten tulisi olla esillä kirkon omassa sanomassa ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä.

Seurakuntavaaleissa yli 16 000 ehdokasta

Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa on yli 16 000 ehdokasta. Heistä 5 000 on tähän mennessä vastannut vaalikoneen kysymyksiin. Vastausaikaa on 19.10. asti. Vaalien ennakkoäänestys on 6.–10.11., varsinainen vaalipäivä sunnuntaina 18.11.2018.

Osa ehdokkaista on ehdolla seurakuntayhtymissä kahdessa vaalissa. Itsenäisissä seurakunnissa toimitetaan vain yhdet vaalit, jossa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntayhtymissä on kahdet vaalit, joissa valitaan luottamushenkilöt sekä yhtymien yhteiseen kirkkovaltuustoon että seurakuntaneuvostoon. Sopuvaalit järjestetään 50 seurakunnassa.

Ylös