Kristillisdemokraatit jatkavat sinnikästä taistelua vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi

10.10.2018 klo 08:52 Politiikka Samuli Rissanen

Tänä vuonna vireillä ollut kansalaisaloite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamiseksi ei kerännyt riittävästi allekirjoituksia, mutta kristillisdemokraatit yrittävät nyt saada asiaa eteenpäin eduskunnassa toimenpidealoitteella.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus esittää toimenpidealoitteessaan vanhusasianvaltuutetun viran perustamista sen jälkeen, kun asiaa vauhdittamaan perustettu kansalaisaloite ei kerännyt eduskuntakäsittelyyn vaadittavaa 50 000 allekirjoitusta.

Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Tiina Tuomelan alullepanema kansalaisaloite vanhusasiainvaltuutetun viran perustamisesta keräsi 39 936 allekirjoitusta.

– Puheissa vanhusasiainvaltuutettua kannatettiin laajasti, mutta valitettavasti harvempi tarttui tositoimiin asian edistämiseksi, toimenpidealoitteen viran perustamiseksi jättänyt kansanedustaja Sari Tanus kertoo.

– Puheissa vanhusasiainvaltuutettua kannatettiin laajasti, mutta valitettavasti harvempi tarttui tositoimiin asian edistämiseksi, toimenpidealoitteen viran perustamiseksi jättänyt kansanedustaja Sari Tanus kertoo.

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista myös vaihtoehtobudjetissaan ja Tanus ensimmäisenä allekirjoittajana on jättänyt viran perustamista varten myös talousarvioaloitteen.

Hänen mukaansa vanhusasianvaltuutetulle on suuri tarve, sillä vanhustenhoidon tila on Suomessa huolestuttava. Hoidossa on ilmennyt vakavia puutteita ja laiminlyöntejä. Vanhustenhoidon kokonaistilannetta heikentää nopeasti myös ikäihmisten määrän nopea kasvu.

Tanuksen mukaan palvelujen määrää ja laatua ei ole saatu lisättyä tarpeen mukaan. Vanhustenhoito ontuu sekä laitoksissa että kotihoidossa, suurelta osin liian pienestä hoitajamitoituksesta johtuen.

–  Liian pienet resurssit ovat keskeinen tekijä vanhusten hoidon nykyiseen tilaan, Tanus arvioi.

Hän muistuttaa, että vanhusasiainvaltuutetusta ikäihmiset saisivat virallisen puolestapuhujan, joka nostaa esiin ikäihmisiä koskevia epäkohtia ja puolustaa heidän asemaansa.

– Vanhusasiainvaltuutettu tekisi työtä myös yleisen ilmapiirin ja asenteiden muokkaamiseksi ikäystävälliseksi, kertoo Tanus.

Vanhusasiainvaltuutetun asema olisi samantyyppinen kuin aiemmin perustetuilla valtuutetuilla, kuten tasa-arvo-, lapsiasiain-ja yhdenvertaisuusvaltuutetulla. Valtuutetun toimisto olisi myös perusteltua sijoittaa johonkin jo olemassa olevan valtuutetun toimiston yhteyteen.

Kristillisdemokraattien talousarvioaloitteessa viran perustamiseksi on varattu miljoona euroa.

 

Ylös