Raamatusta kristillisdemokratian arvopohja ja hyveet

21.10.2018 klo 16:27 Politiikka Merja Eräpolku

Kristillisdemokratia on eri puolilla maailmaa kehittynyt erilaisista teologisista perinteistä ponnistaen.
– Kristillisdemokratian eri painotusten taustalla on aina tavalla tai toisella Raamatun ilmoitus, uskoo Esa Erävalo.

Ajatushautomo Kompassin syyskuussa julkaisemassa kirjassa ”Yhteinen hyvä –johdatus kristillisdemokratiaan” Esa Erävalo esittelee kristillisdemokraattista liikettä ja sen ideologiaa. Kirjan alussa puolueen pitkäaikainen vaikuttaja ja KD-lehden entinen päätoimittaja esittää myös omia ajatuksiaan Raamatun yhteiskunnallista opetuksesta.

– Kirjan perusviesti on, että kristillisdemokratia ei ole dogmaattinen ideologia, vaan luova tapa suunnata ajatuksia selkeisiin arvoihin, hyveisiin ja periaatteisiin nojautuen. Se ei ole tapa vähentää vaan lisätä ajattelua, Erävalo toteaa.

Millaisia yhteiskunnallisia ohjeita ja hyveitä voidaan löytää Raamatusta? Millainen on kristillisdemokraatin tulkinta Raamatun arvoista?

– Raamatun ihmiskuva kertoo siitä, että ihminen on syntisyytensä vuoksi erillään Jumalasta, mutta kutsuttu hänen yhteyteensä. Ihminen on Jumalan kuva ja rakkauden kohde. Tästä nousee jokaisen ihmisen ainutkertaisen ja luovuttamattoman ihmisarvon korostaminen.

Myös maapallo ja ympäristö kaikkinensa on Jumalan luomaa. Tämä velvoittaa ihmistä luomakuntavastuuseen ”viljelemään ja varjelemaan” sekä elämään tasapainossa luonnon kanssa.

– Kohtuullisuus luonnonvarojen käytössä on helposti johdettavissa tästä periaatteesta, Erävalo sanoo.

Kristillisdemokratialle keskeinen solidaarisuuden ja lähimmäisenrakkauden korostus nousevat Raamatun opetuksesta huolehtia köyhistä, leskistä, orvoista ja muukalaisista.

Raamatun kymmenestä käskystä nousee useita tärkeitä arvoja ja ohjeita ihmiselle.

–  Niitä ovat muun muassa totuudellisuus ja rehellisyys. Ihmiselämää on suojeltava. Perhettä on kunnioitettava yhteiskunnan perussoluna ja seksuaalisuus on alisteinen sitoutuvalle rakkaudelle. Ihmisen voimavarojen rajallisuudesta kertoo ohje lepopäivän viettoon ja hiljentymiseen.

Kristillisdemokratialle keskeinen solidaarisuuden ja lähimmäisenrakkauden korostus nousevat Raamatun opetuksesta huolehtia köyhistä, leskistä, orvoista ja muukalaisista.

– Jokaisen pitää kantaa vastuuta itsestään ja läheisistään – nähdä vaivaa oman elantonsa ansaitsemiseksi. Yksityisomaisuudelle on annettava suoja.

Erävalo löytää Raamatusta viitteitä näkemykselle, jonka mukaan tuotantovälineiden keskittyminen ei ole hyväksi. Vanhassa testamentissa suositaan suoraa ja hajautettua demokratiaa vallan keskittämisen sijaan.

– Vallassa on tärkeää olla korkean moraalin ihmisiä. Ja mikä tärkeintä: politiikka on ihmisten palvelemista, jossa kristityn pitäisi toimia Jeesuksen esimerkin ja mielenlaadun mukaisesti.

Tätä kirjaa olen odottanut 21 vuotta!

– Kirjan on hyvin kirjoitettu ja käy huolellisesti läpi Kristillisdemokratian aatteen synnyn ja taustat. Tätä olen odottanut 21 vuotta, kertoo kirjan lukenut kansanedustaja Antero Laukkanen.

– Juuri nyt tarvitaan kristillisdemokratiaa: sosiaalista markkinataloutta – ihmisestä välittävää vastavoimaa, jossa yrittäminen on kaikille mahdollista. Miten Eurooppa selvisi toisesta maailmansodasta etsiessään uutta suuntaa tukeutuen kristillisdemokraattisiin arvoihin. Kristillisdemokratia oli kristittyjä yhdistävä poliittinen liike, jossa sovinnon hengessä Euroopasta alkoi kasvaa toisiaan kunnioittava kansojen yhteisö, Laukkanen toteaa.

Ylös