Miljoonan satsauksella voi olla valtava vaikutus: ”Järjestöt ovat ruokkineet summalla tuhansia leipäjonojen asiakkaita”

24.10.2018 klo 12:13 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit ehdottaa, että eduskunta lisäsi talousarvioon 1 100 000 euroa valtakunnallisille toimijoille, jotka järjestävät ruoka-apua erityisen tuen tarpeessa oleville.

– Miljoonalla voi olla valtava vaikutus, talousaloitteen jättänyt sosiaalineuvos, kansanedustaja Antero Laukkanen kertoo.

Selvityksen mukaan 20 000—25 000 ihmistä hankkii viikoittain ruokansa leipäjonoista.

Laukkanen muistuttaa, että avustusruoanjakelu on tärkeä osa kaikkein huono-osaisimpien avustustoimintaa ja julkisia palveluita täydentävää turvaa, sillä leipäjonoissa asioi pääasiassa perusturvaetuuksien varassa eläviä ja huonossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä.

– Ruoka-apu on ollut merkittävä tuki avustustyötä tekeville kansalaisjärjestöille, jotka eivät yleensä muutoin saa esimerkiksi kuntien järjestöavustuksia

– Ruoka-apu on ollut merkittävä tuki avustustyötä tekeville kansalaisjärjestöille, jotka eivät saa valtiolta toimintaansa mitään tukea, Laukkanen sanoo.

Hänen mukaansa myös vuonna 2016 aloitettuja avustuksia on syytä jatkaa. Ruoka-avun tarve ei ole poistunut suotuisasta talouskehityksestä huolimatta. Yhä useampi suomalainen on riippuvainen eri seurakuntien ja järjestöjen antamasta ruoka-avusta.

– Hallitus ei huomioinut tätä tarvetta viime vuonna, eikä se ole korjannut tilannetta myöskään ensi vuoden talousarvioesityksessään, hän kritisoi.

Laukkanen vaatii, että vähävaraisille ruoka-apua jakavien järjestöjen toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tarvitaan pysyvä määräraha valtion talousarvioon.

Määräraha pitäisi kohdentaa matalan kynnyksen ja suoran avunannon kohteisiin, kuten ruoka- ja muuhun aineelliseen apuun. Määräraha tulee kohdentaa suoraan em. avun antamiseen ja siihen liittyvään välittömään asiakastyöhön.

Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2019.

Ylös