”Sukupuolijärjestelmää haastetaan jo alakoululaisilta” – Päivi Räsänen KD-Kompassi -haastattelussa

3.11.2018 klo 12:45 Politiikka Kristiina Kunnas

– Sukupuolineutraali ideologia on haastanut jo alakoululaiset kyseenalaistamaan sukupuolten jaottelun kahteen sukupuoleen, kritisoi kansanedustaja Päivi Räsänen.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on todennut, että sukupuolijärjestelmään perustuvaa ihmiskuvaa haastetaan laajalla rintamalla lähtien päiväkodeista ja peruskoulusta.

– Viime vuosina sukupuolineutraalin ajattelun ja ideologian myötä on haastettu kouluja jo päiväkodeista lähtien kyseenalaistamaan sukupuolten jaottelu kahteen sukupuoleen, eli naisiin ja miehiin, tyttöihin ja poikiin.

– Asia kytkeytyy myös siihen, että avioliittolakia muutettiin sallimaan myös samaa sukupuolta olevien avioliitot. Siinä lainsäädännön muutoksessa ei kuitenkaan muutettu sitä, miten sukupuoli käsitetään, Räsänen kertoo KD-Kompassi -haastattelussa. Koko radiohaastattelu on kuunneltavissa täältä.

Räsänen on saanut vanhemmilta ja opettajilta paljon yhteydenottoja siitä, että alaluokilla ja esiopetuksessa yritetään häivyttää tyttönä ja poikana olemista ihan sanallisesti.

– Jo ekaluokkalaisilla on kyselylomakkeita, joissa on vaihtoehdot tyttö, poika tai muu sukupuoli – vaikka tätä muunsukupuolista ei meillä lainsäädännössä lainkaan ole.

Yksilöllisyyttä ei pidä rajoittaa stereotyyppisesti ja kapeasti. Tyttö saa olla kiinnostunut jalkapallosta, kiipeilystä ja rajuista leikeistä, poika saa leikkiä barbeilla, ja pukeutumisessa on sallittava vapaus käyttää niitä vaatteita, joita kukin haluaa. – kansanedustaja Päivi Räsänen

– On aika hämärtävää, että kyselylomakkeessa kysytään jotain ihmisen identiteettiin kuuluvaa näin. Moni ikäiseni tuntee itsensä nuoremmaksi, kuin oma biologinen ikä on, ja kuitenkin me ilmoitamme sen todellisen ikämme, sanoo 58-vuotias Räsänen.

– Ei ole tarkoituksenmukaista kysellä kokemusta sukupuolesta, vaan kysytään se, mikä on juridinen sukupuoli.

Räsänen pelkää sitä, että jos asennemuutosta viedään laajamittaisesti läpi, se on lapsen kehityksen kannalta aika vahingollista.

– On tärkeää, että tytöt ja pojat saavat olla yksilöitä. Mielestäni sekin on hyvä, että tyttönä olemista ei rajoiteta stereotyyppisesti ja kapeasti. Tyttö saa olla kiinnostunut jalkapallosta, kiipeilystä ja rajuista leikeistä, poika saa leikkiä barbeilla, ja pukeutumisessa on sallittava vapaus käyttää niitä vaatteita, joita kukin haluaa.

– Mutta se on ihan eri asia, kuin se, että jalkapallosta kiinnostunutta tyttöä ryhdyttäisiin haastamaan sukupuolen

– Lapsille ja nuorille on annettava kasvurauha, jotta saavat olla ylpeitä siitä, miksi heidät on luotu, tyttöinä ja poikina. Ja sen tyttöyden ja poikana olemisen sisällä hyvinkin yksilöllisiksi ja erilaisiksi, lääkäri-kansanedustaja Päivi Räsänen toteaa.

Räsänen kertoo, että lääkärikunta on herännyt muuttuneeseen tilanteeseen. Hoitoon hakeutuu nuoria, jotka ovat epävarmoja sukupuolestaan. Määrä on kasvanut suuresti viimeisen kymmenen vuoden aikana.

– Yhä useammat lapset ja nuoret alkavat olla epävarmoja sukupuoli-identiteetistään. Pelkään, että tällä kasvatuksella tätä lietsotaan.

Räsänen muistuttaa, että vanhemmilla on oikeus edellyttää, ettei koulussa opeteta kodin arvojen ja kasvatuksen vastaisesti.

– Lapsen ei ole pakko osallistua esimerkiksi Setan järjestämään koulutukseen. Hänelle on oikeus korvaavaan opetukseen.

 

Päivi Räsänen KD-Kompassi -haastattelussa pyhäinpäivänä 3. marraskuuta Radio Deissä

KD-Kompassi -haastattelu la 3.11. klo 12.50 Radio Dei, uusinta ma 5.11. klo 22.35. Merja Eräpolku haastattelee.

Voit kuunnella haastattelun myös täältä

 

 

Ylös