Kuusikymppiset naiset liikkuvat miehiä enemmän – Tutkijan mukaan kotityö voi selittää osan erosta

4.11.2018 klo 09:10 Kotimaa KD Lehti

Liikkumisessa oli eroja myös ammattiryhmien välillä, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Kuusikymppiset naiset liikkuvat samanikäisiä miehiä enemmän sekä töissä että vapaa-ajalla, selviää tuoreesta Turun yliopiston tutkimuksesta.

– Sukupuolten väliset erot työpäivinä voivat osittain selittyä naisten ja miesten erilaisilla työnkuvilla ja naisten suuremmalla työmatkoihin liittyvällä aktiivisuudella. Lisäksi tämän ikäpolven naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin miehet, ja näihin liittyvät kädenliikkeet ovat sellaisia, jotka ranteessa pidettävä liikemittari hyvin tunnistaa, sanoo erikoistutkija Anna Pulakka Turun yliopiston tiedotteessa.

Naisilla ei ollut eroa työ- ja vapaapäivien aktiivisuuden määrässä. Miehet sen sijaan olivat aktiivisempia vapaapäivinä kuin työpäivinä.

Naisilla ei ollut eroa työ- ja vapaapäivien aktiivisuuden määrässä. Miehet sen sijaan olivat aktiivisempia vapaapäivinä kuin työpäivinä.

Tutkimustiedot perustuvat 878 kuntatyöntekijästä kerättyyn tietoon. He käyttivät liikemittaria työ- ja vapaapäivinä vähintään neljä vuorokautta. Tutkittavien keski-ikä oli 62,4 vuotta.

Tuloksissa näkyi kaksi piikkiä

Ammattiryhmien väliset erot olivat odotetusti suuria työpäivinä, koska osa tekee ruumiillista työtä ja osa istumatyötä. Tutkijoiden mukaan yllättävää oli kuitenkin se, että vapaapäivinä ammattiryhmien välillä ei ollut eroa liikkumisessa. Kyselytutkimusten mukaan nimittäin vapaa-ajan liikuntaharrastaminen on yleisempää ylemmissä ammattiryhmissä.

Aktiivisuudessa näkyi työpäivinä kaksi piikkiä, aamulla kello 6–8 ja iltapäivällä kello 16–18. Tutkimus osoittikin, että työhön ja työmatkoihin liittyvä aktiivisuus muodostaa suuren osan päivittäisestä aktiivisuudesta ainakin ikääntyvillä työtekijöillä.

– Olisikin tärkeää, että aktiivista kulkemista työpaikoille tuettaisiin ja siihen kannustettaisiin nykyistä enemmän. Lisäksi istumapainotteista työtä tekeviä työntekijöitä ja erityisesti miehiä tulisi rohkaista lisäämään aktiivisuutta työpäivään esimerkiksi käyttämällä portaita hissin sijaan ja tauottamalla istumista jaloittelutauoilla, sanoo FIREA-tutkimuksen johtaja, dosentti Sari Stenholm tiedotteessa.

Tutkimustulokset olivat osa Turun yliopiston FIREA-tutkimusta (Finnish Retirement and Aging), jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä.
Tutkimus on julkaistu Occupational & Environmental Medicine -lehdessä.

Lähde: STT–Tuuli Oikarinen
Ylös