Sotainvalidien pääsy valtion korvaamaan laitoshoitoon helpottuu

4.12.2018 klo 16:41 Politiikka Samuli Rissanen

Sotainvalidien pääsyä valtion kustantamaan laitoshoitoon ollaan helpottamassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteisellä lakialoitteella. – Se viedään nyt kiireellisenä eteenpäin, valiokunnan varajäsen Sari Tanus kertoo.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tarkoituksena on muuttaa sotilasvammalakia niin, että sotainvalideille kustannettavien palveluiden kriteerinä olevaa työkyvyttömyyden haitta-astetta laskettaisiin.

Jatkossa ne sotainvalidit, joiden arvioitu invaliditeettiprosentti on vähintään 10 prosenttia, olisivat oikeutettuja Valtiokonttorin kustantamaan laitoksessa annettuun hoitoon, jos he eivät terveydentilan vuoksi enää selviydy kotona. Tällä hetkellä raja on 20 prosentissa.

Aloite on koko sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteinen ja sillä parannetaan sotainvalidien mahdollisuuksia saada yksilöllisen tarpeen mukaista hoitoa.

Valiokunta tiedotti asiasta tänään. Aloite on koko sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteinen ja sillä parannetaan sotainvalidien mahdollisuuksia saada yksilöllisen tarpeen mukaista hoitoa.

– Valiokunta käsittelee nyt aloitteen kiireellisenä asiana, kristillisdemokraattien kansanedustaja ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsen Sari Tanus kertoo.

Hän pitää asiaa erittäin tärkeä.

– Olen puhunut siitä jo aiemmin ja nyt mukana allekirjoittamassa stv-läisten yhteistä sotainvalidien laitoshoitoa koskevaa lakialoitetta.

Sotainvalideja oli vuoden 2018 alussa elossa yhteensä noin 1 500.

Ylös