Östman iloitsee lisämäärärahoista ruoka-apuun, juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn

14.12.2018 klo 11:32 Politiikka Samuli Rissanen

– Erityisesti iloitsen siitä, että valiokunta päätti lisätä määrärahoja vähävaraisille ruoka-apua antaville järjestöille, juutalaisen seurakunnan turvallisuushankkeisiin sekä etsivään nuorisotyöhön ja oppisopimuskoulutukseen, valtiovarainvaliokunnan jäsen Peter Östman
 sanoo.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman on tyytyväinen valtiovarainvaliokunnan mietintöön, jossa se esittää mietinnössään useita parannuksia hallituksen alkuperäiseen esitykseen nähden.

– Erityisesti iloitsen siitä, että valiokunta päätti lisätä määrärahoja vähävaraisille ruoka-apua antaville järjestöille, juutalaisen seurakunnan turvallisuushankkeisiin sekä etsivään nuorisotyöhön ja oppisopimuskoulutukseen, Östman mainitsee.

Kansanedustaja Päivi Räsänen jätti eduskunnalle KD:n vaihtoehtobudjetissakin olleen aloitteen juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen satsaamisesta. Kansanedustaja Antero Laukkanen puolestaan toi eduskuntaan aloitteen ruoka-aputoiminnan tukemisesta.

Kansanedustaja Päivi Räsänen jätti eduskunnalle KD:n vaihtoehtobudjetissakin olleen aloitteen juutalaisen seurakunnan turvallisuuteen satsaamisesta. Kansanedustaja Antero Laukkanen puolestaan toi eduskuntaan aloitteen ruoka-aputoiminnan tukemisesta.

Lisäksi valiokunta myönsi määrärahoja puolueen puheenjohtaja Sari Essayah’n tekemän aloitteen mukaisesti vähävaraisten lasten liikuntaharrastusten tukemiseen seura-avustusten kautta.

KD:n Peter Östman kertoi näkemyksistään valitovarainvaliokunnan infossa eduskunnassa tänä aamuna. (Kuva:Merja Eräpolku)

Kristillisdemokraattien edustajana valtiovarainvaliokunnassa vaikuttava Östman jätti kuitenkin vastalauseen hallituksen budjetille.

– Vastalauseen lisäysesitykset liittyvät erityisesti lapsiperheiden ja ikäihmisten tilanteen helpottamiseen, Östman totesi.

Lapsiperheiden tilannetta KD parantaisi lapsivähennyksen palauttamisella, opiskelijoiden huoltajalisän korottamisella sekä panostamalla varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämiseen. Ikäihmisten vaikeaan tilannetta helpotettaisiin puolestaan takuueläkkeen ja lääkekorvausten korotuksen muodossa.

Lisäksi KD panostaisi vanhustenhoidon tason parantamiseen.

Lapsiperheiden ja ikäihmisten lisäksi vastalause sisältää muutosehdotuksia, joilla vahvistettaisiin Suomen talouskasvua ja kestävää kehitystä.

– Panostaisimme hallitusta enemmän koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, työllisyyteen, uusiutuvaan energiaan sekä turvallisuuden parantamiseen, summasi Östman.

Ryhmä esittää myös terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta.

 

 

Ylös