Heikkenevä syntyvyys haastaa jatkossa taloutta-Östman peräänkuuluttaa lapsiystävällisempää Suomea

17.12.2018 klo 15:48 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraatit esittää hallitukselle epäluottamuslausetta ensi vuoden talousarviosta. KD listaa täsmätoimia, joilla parannetaan lapsiperheiden, sairaiden ja iäkkäiden asemaa.

Kristillisdemokraatit esittää hallitukselle epäluottamusta sen viimeiseksi jääneessä, ensi vuotta koskevassa talousarviokeskustelussa. KD:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Peter Östman kiitti hallitusta talouden ja työllisyyden kohentamisesta, mutta antoi samalla risuja muiden oppositioryhmien tavoin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tilanteen kurjistamisesta.

Kristillisdemokraattien puheenvuorossa nostettiin esiin myös ennätysalhainen syntyvyys, joka on vaikuttamassa valtiovarainministeriön ennusteen mukaan myös kestävyysvajeen suuruuteen.

Samalla epäilyksen varjo leviää hallituksen tärkeimmän yksittäisen hankkeen, sote-uudistuksen yllä.

– Esitämme rahoitusta 1000 uuden hoitajan palkkaamiseen. Määrärahojen lisäksi tarvitaan parempia hoitosuosituksia. Saattohoitoa tulee kehittää koko maassa. Esitämme edelleen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista

Kristillisdemokraatit jätti oman vastalauseensa myös valtiovarainvaliokunnan mietintöön.

KD:n vastalauseessa esitetään konkreettisia toimia, joilla parannetaan lapsiperheiden, sairaiden ja iäkkäiden asemaa. Ryhmä panostaisi hallitusta enemmän koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, työllisyyteen, uusiutuvaan energiaan sekä turvallisuuden parantamiseen.

Ryhmä esittää myös terveellisten elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamista ja samalla epäterveellisten tuotteiden ankarampaa verotusta.

Östmanin mukaan perheiden tilanne tulee huomioida kaikessa päätöksenteossa.

KD esittää muun muassa lapsivähennyksen palautusta, lapsilisän tasokorotusta, 1000 euron kertaluonteista vauvarahaa perheille ja huoltajalisän korotusta. Perhe-etuuksien korotusten lisäksi esitämme varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ryhmäkokojen pienentämistä.

– Hallituksen tekemä indeksileikkaus ja indeksijäädytys kansaneläkkeeseen on peruttava. Tarvitaan tuntuvampi tasokorotus takuueläkkeeseen. Pienituloisten eläkeläisten toimeentuloa tulee parantaa.

– Esitämme rahoitusta 1000 uuden hoitajan palkkaamiseen. Määrärahojen lisäksi tarvitaan parempia hoitosuosituksia. Saattohoitoa tulee kehittää koko maassa. Esitämme edelleen vanhusasiainvaltuutetun viran perustamista, Östman listaa.

Hallitus pohjaa budjettinsa valtiovarainministeriön ennusteisiin. Niistä tuoreimmassa arvioidaan, että talouden korkeasuhdanne on taittumassa.

Ministeriö ennustaa tälle vuodelle 2,5 prosentin kasvua ja ensi vuodelle 1,5 prosentin kasvua.

Ministeriön mukaan hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvun hillitseminen tuo julkisen talouden hetkeksi tasapainon tuntumaan, mutta julkinen talous alkaa vähitellen heikentyä 2020-luvun alkupuolella, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät.

Alhaiseen syntyvyyteenkin reagoiva kestävyysvaje on VM:n mukaan nyt lähes neljä prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

 

Ylös