Tuloerot ovat kasvussa: Rikkaimman kymmenyksen tulot kasvoivat 4,4 prosenttia, pieni-ja keskituloisilla reilun prosentin

18.12.2018 klo 11:08 Politiikka Samuli Rissanen

Tilastokeskuksen tulonjakotilasto osoittaa tuloerojen kasvaneen viime vuonna. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 4,4 prosenttia. Keski-ja pienituloisten tulot nousivat hieman yli prosentin.

Tuloerot kasvoivat vuonna 2017 edellisvuoteen verrattuna, ilmenee Tilastokeskuksen tulonjaon kokonaistilastosta.

Reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä, mutta suurituloisilla enemmän kuin keski- ja pienituloisilla. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 4,4 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 4,4 prosenttia. Keskituloisten tulot kasvoivat 1,3 prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot 1,2 prosenttia.

Keskituloisten tulot kasvoivat 1,3 prosenttia ja neljän pienituloisimman kymmenyksen tulot 1,2 prosenttia. Pienituloisimman kymmenesosan tulotaso kasvoi 2,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna pienituloisimman kymmenyksen tulojen keskiarvo oli noin 10 820 euroa henkeä kohti vuodessa. Suurituloisimman kymmenyksen keskiarvo oli siihen verrattuna noin kuusinkertainen, eli noin 66 100 euroa.

Viime vuoden mediaanitulo oli 24 860 euroa vuodessa eli noin 2 070 euroa kuukaudessa.

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin sai vuonna 2017 arvon 27,7, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta suurempi ja lähes samalla tasolla kuin vuonna 2010. Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut noin 5,5 prosenttiyksikköä. Tästä suuri osa on seurausta tuloerojen nopeasta kasvusta 1990-luvun lopulla.

Pienimmillään tuloerot ovat olleet 1980-luvun puolivälissä.

Ylös