SuPer: Kunnat eivät hoida valvontavelvollisuuksiaan

19.12.2018 klo 13:40 Politiikka Samuli Rissanen

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer moittii monia kuntia siitä, että ne laiminlyövät valvontavelvollisuuksiaan. SuPer on lähettänyt avoimen kirjeen asiasta kuntien tarkastuslautakunnille.

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on lähettänyt tänään avoimen kirjeen kuntien tarkastuslautakunnille. Kirjeen aiheena on kuntien valvontavelvollisuuksien laiminlyönnit.

– Kun kunnat siirtävät omassa tuotannossaan olevia palveluja yritysten tuotettavaksi, se ei vapauta kuntia valvomasta näiden palvelujen tuotantoa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola muistuttaa.

Superiin mukaan joidenkin kuntien viranhaltijat vaikuttavat olevan tietämättömiä omasta valvontavelvollisuudestaan.

– Joko viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai he ovat ulkoistaneet vastuunsa

– Joko viranhaltijat eivät ole tiedostaneet omaa velvollisuuttaan tai he ovat ulkoistaneet vastuunsa ja luottaneet siihen, että esimerkiksi yritysten omavalvontasuunnitelmat ja aluehallintovirastot hoitavat valvontatehtävän.

Kuntien on myös useiden lakien velvoittamina puututtava palvelutuotannossa ilmeneviin epäkohtiin, SuPer muistuttaa.

– Valitettavasti tämä valvontavelvollisuus on laiminlyöty monissa kunnissa ja näiden laiminlyöntien vuoksi työntekijät ja monet palveluja tarvitsevat asiakkaat ovat joutuneet sopimuksia ja ohjeita noudattamattomien palveluntuottajien armoille.

–  Näistä laiminlyönneistä aiheutuu kunnille myös merkittävät taloudelliset menetykset, koska kunnat eivät välttämättä saa sitä palvelua, mitä sopimuksia tehtäessä on ollut tarkoitus saada.

Ylös