Päivi Räsänen haluaa lääkkeiden annosjakelun laajempaan käyttöön – ”Hyötyjä on paljon”

21.12.2018 klo 14:26 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien Päivi Räsänen vaatii kirjallisessa kysymyksessään hallitusta panostamaan lääkkeiden annosjakelun entistä laajempaa käyttöönottoa. Lainsäädäntö ei kuitenkaan tällä hetkellä edistä riittävästi annosjakelun hyödyntämistä.

Kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa kirjallisessa kysymyksessään hallitusta lääkkeiden annosjakelun hyödyistä.

Lääkärin määräämät lääkkeet pakataan koneellisesti ja ammattilaisten tarkastamana potilaskohtaisiin annospusseihin. Annosjakelu on toimiva ratkaisu säännöllistä lääkitystä käyttäville.

– Suuria käyttäjäryhmiä ovatkin muun muassa ikäihmiset, muistisairaat, mielenterveyspotilaat ja monilääkityslapset, Räsänen toteaa.

Hän huomauttaa, että annosjakelua hyödyntämällä voidaan säästää niin hoitajien, asiakkaan kuin omaisten aikaa.

Lainsäädäntöä pitäisi Räsäsen mielestä uudistaa siten, että kaikilla säännöllistä lääkitystä saavilla suomalaisilla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus annosjakelupalvelun käyttöönottoon.

– Koneellinen annosjakelu on myös tarkka. Asiakas maksaa vain jaetuista lääkkeistä, eikä asiakkaalle jää ylimääräisiä, käyttämättä jääviä lääkkeitä lääkityksen muuttuessa, mikä vähentää myös Suomessa syntyvää lääkejätteen määrää, Räsänen sanoo.

Hänen mukaansa tutkimuksista on ilmennyt, että annosjakelun kautta jaetut lääkkeet otetaan varmemmin ja oikea-aikaisesti.

– Annospussissa oleva kellonaika muistuttaa asiasta. Tämä omalta osaltaan edistää lääkehoitojen vaikuttavuutta, Räsänen perustelee.

Kristillisdemokraattien kokenut lääkäri-kansanedustaja muistuttaa kirjallisessa kysymyksessään, ettei lainsäädäntö tällä hetkellä edistä riittävästi annosjakelun laajempaa käyttöönottoa ja hyödyntämistä.

– Annosjakelupalvelusta Kelan korvauksen saavat vain yli 75-vuotiaat, joilla on käytössään vähintään kuusi Kela-korvattavaa lääkettä. Lisäksi annosjakelupalvelun käyttöönotossa on myös suuria alueellisia eroja, sillä kunnat voivat itse päättää annosjakelupalvelun käyttämisestä kotihoidossa ja hoitoyksiköissä.

Lainsäädäntöä pitäisi Räsäsen mielestä uudistaa siten, että kaikilla säännöllistä lääkitystä saavilla suomalaisilla olisi tasa-arvoinen mahdollisuus annosjakelupalvelun käyttöönottoon.

– Myös palvelusetelijärjestelmä pitäisi ottaa laajemmin käyttöön lääkkeiden annosjakelussa, sillä sitä hyödyntämällä asiakkaalla on paremmat mahdollisuudet valita omaan terveydenhoitoonsa ja tarpeeseensa sopiva palveluntarjoaja, Räsänen vaatii.

– Aikooko hallitus edistää lainsäädäntömuutosta, jonka myötä lääkkeiden annosjakelu saadaan otettua käyttöön laajemmin ja tehokkaammin? kuuluu Räsäsen kysymys hallitukselle.

 

Ylös