Ulkomailla asuvat ja oleskelevat äänioikeutetut voivat antaa äänensä kirjeitse eduskuntavaaleista alkaen

14.1.2019 klo 16:32 Politiikka Samuli Rissanen

Ulkomailla asuvat ja oleskelevat äänioikeutetut voivat tämän kevään eduskuntavaaleista alkaen antaa äänensä kirjeitse, kertoo oikeusministeriö.

Suomessa otetaan käyttöön kirjeäänestys ulkomailta kevään 2019 eduskuntavaaleista alkaen.

Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut sekä muut ennakkoäänestysaikana ja vaalipäivänä ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta.

Kirjeäänestys helpottaa äänestämistä erityisesti ulkosuomalaisille, jotka eivät asu lähellä ennakkoäänestyspaikkana toimivaa lähetystöä tai konsulaattia.

Kirjeäänestystä haluava äänestäjä on itse vastuussa kirjeäänestysmateriaalin tilaamisesta, äänestämisestä ja siitä, että ääni ehtii ajoissa perille.

Äänestäjän tulee myös hankkia kaksi todistajaa todistamaan, että äänestyksessä on säilytetty vaalisalaisuus ja kunnioitettu vaalivapautta.

Kirjeäänestys helpottaa äänestämistä erityisesti ulkosuomalaisille, jotka eivät asu lähellä ennakkoäänestyspaikkana toimivaa lähetystöä tai konsulaattia.

Äänestyslipun ja muiden asiakirjojen tulee olla perillä oikealla keskusvaalilautakunnalla viimeistään vaalipäivää edeltävänä perjantaina.

Kirjeäänestysasiakirjat on helpointa tilata sähköisen tilauspalvelun kautta osoitteesta vaalit.fi/kirjeaanestys 14.1. alkaen. Tarkemmat ohjeet löytyvät osoitteesta www.vaalit.fi.

Äänestäjä on itse vastuussa kirjeäänestysmateriaalin tilaamisesta, äänestämisestä ja siitä, että ääni ehtii ajoissa perille.

Ylös