Päivi Räsänen haastaa sisäministeri Kai Mykkäsen kyselytunnilla antamat tiedot: ”Mikään ei pidä paikkaansa”

17.1.2019 klo 20:23 Politiikka Samuli Rissanen

– Ministeri Kai Mykkänen väitti kyselytunnilla, että yhteiskuntaopetukseen osallistumista ei voisi asettaa ehdoksi turvapaikan saamiselle. Tämä ei pidä paikkaansa. Saksassa, Alankomaissa, Itävallassa ja Tanskassa tämä ehto on, Räsänen jyrähtää eduskunnan kyselytunnin jälkeen.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen haastaa kaikki nykyisen sisäministeri Kai Mykkäsen tänään eduskunnan kyselytunnilla hänelle antamat tiedot.

Räsäsen mukaan Mykkäsen vastaukset ovat vääriä eikä mikään esitetyistä asioista pitänyt paikkaansa

Räsäsen mukaan Mykkäsen vastaukset ovat vääriä eikä mikään esitetyistä asioista pitänyt paikkaansa.

Räsänen kysyi Mykkäseltä suomalaisen yhteiskunnan pelisääntöjen opettamisesta turvapaikanhakijoille.

– Oletteko te, ministeri Mykkänen, tietoinen siitä, että vastaanottokeskuksissa yhteiskuntakursseihin osallistumista ei tilastoida eikä seurata. Käytännössä vastaanottorahaa voidaan kyllä vähentää 20 prosentilla, jos näihin kursseihin ei osallistu, mutta tätäkään sanktiota ei yleensä ainakaan täysimääräisesti käytetä, ja usein vielä järjestyshäiriöiden pelossa.

– Olisitteko valmis siihen, että vastaanottorahasta tehtäisiin vastikkeellinen, niin että sitä maksetaan vain, jos hyväksyttävästi suorittaa nämä kurssit, ja vielä että turvapaikan saamisen edellytykseksi asetettaisiin se, että on suorittanut kurssin ja on myös sen ymmärtänyt, niin että se testattaisiin kokeella, Räsänen kysyi.

Mykkäsen mukaan vastaanottoraha on jo sinänsä vastikkeellinen.

– Me olemme asettaneet velvoitteen kaikille yli 16-vuotiaille vastaanottokeskusten asukkaille suorittaa suomalaisen yhteiskunnan peruskurssi, jossa käsitellään myös omina kokonaisuuksina tasa-arvoa ja seksuaalioikeuksia ja yhdenvertaisuutta, hän vastasi.

Mykkäsen mukaan turvapaikan kriteereihin ei voi lisätä kurssisuoritusvaatimusta, koska turvapaikka-anomukset käsitellään henkilökohtaisen vainon ja kidutuksen uhan perusteella. Toissijainen suojelu tulee kyseeseen, jos kotimaa on niin vaarallinen, että sinne ei voida takaisin lähettää.

– Tähän kysymykseen meillä ei perustuslain palautuskiellon puitteissa ole mahdollisuutta liittää kurssinsuoritusvaatimusta, Mykkänen vahvisti.

Räsäsen mukaan tämäkään ministerin väite ei pitänyt paikkaansa.

– Tanskassa, Saksassa, Alankomaissa ja Itävallassa kotouttamisohjelmiin osallistuminen on todellisesti pakollista ja ohjelman suorittaminen on ehto pysyvän oleskeluluvan saamiselle. Tämä olisi täysin mahdollista meilläkin, toisin kuin ministeri Mykkänen vastauksessaan kyselytunnilla väitti, Räsänen jälkipui tilannetta kyselytunnin jälkeen lähettämässään tiedotteessa.

Ylös