Ulkoministeriö käy läpi kansainväliset sopimukset ja selvittää, voitaisiinko maahanmuuttopolitiikkaa hallita paremmin

19.1.2019 klo 08:57 Politiikka KD Lehti

Hallitus sai neuvottelussaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen tilannekatsauksen lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta sekä Oulun ja Helsingin tapauksista.

Ulkoministeriö käy läpi kansainväliset sopimukset, ja selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita maahanmuuttopolitiikkaa nykyistä paremmin.

Ulkoministeriö käy läpi kansainväliset sopimukset ja selvittää, voitaisiinko niitä muuttamalla hallita maahanmuuttopolitiikkaa nykyistä paremmin.

Näin hallitus päätti eilen saatuaan poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselta tilannekatsauksen lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikollisuudesta sekä Oulun ja Helsingin tapauksista.

Nettiin tavalla tai toisella liittyvä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on laaja ilmiö, josta poliisin tietoon tulee vain pieni osa.

Hallitus kävi myös läpi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta ja päätti, että palautuksia erityisesti Irakin kanssa olisi tehostettava

Hallituksen on määrä saada valmiiksi lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta ennaltaehkäisevä toimenpidekokonaisuus helmikuun puoliväliin mennessä, asiaa koskevassa tiedotteessa kerrotaan.

Hallitus kävi myös läpi kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden tilannetta ja päätti, että palautuksia erityisesti Irakin kanssa olisi tehostettava.

Suomi kääntyy asiassa EU-komission puoleen ja neuvottelee myös samankaltaisessa tilanteessa olevien maiden kanssa.

Suomea sitovia maahanmuuttoa säänteleviä sopimuksia ovat pakolaissopimuksen lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimus ja YK:n kidutuksen vastainen sopimus.

Lisäksi pakolaispolitiikkaa sääntelevät esimerkiksi EU:n perusoikeuskirja ja EU-direktiivit.

Pääministeri Juha Sipilä ei perjantaina täsmentänyt, mitä sopimuksia ulkoministeriö on käymässä läpi. Sipilän mukaan ulkoministeriö käy ennen muuta läpi sopimusten tulkintaa. Sopimusten muuttaminen on Sipilän mukaan ”toinen kysymys”.

Sipilän mukaan hallitus on valmis tarvittaessa tekemään yhdessä opposition kanssa neuvotellen lisäbudjetin vielä ennen vaaleja.

Ylös