Essayah epäili kyselytunnilla soten tavoitteiden toteutumista – ministeri Saarikko toivoi ripeää hyväksymistä

25.1.2019 klo 14:39 Politiikka Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraattien Sari Essayah peräsi torstain kyselytunnilla perhe- ja peruspalveluministeriltä sitä, eikö sote-uudistusten keskeisten tavoitteiden toteutuminen näytä varsin epävarmalta. Ministeri Saarikko ei vastannut suoraan, vaan toisti toiveensa, että suuri sali vain äänestyksissä ripeästi hyväksyisi uudistuksen esitykset.

Kristillisdemokraattien Sari Essayah peräsi torstaisella kyselytunnilla eduskunnassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolta sitä, eikö tilanteesta seuraa nimenomaan se, että uudistus vahvistaa niiden asiakkaiden asemaa, joiden voidaan jo nyt katsoa olevan hyvien sote-palveluiden äärellä ja vastaavasti heikossa asemassa olevien palveluiden paraneminen jää erittäin epäselväksi ja epävarmaksi.

– Arviointineuvoston näkemyksen mukaan mahdollisuus palveluiden saamiseen paranee kaikilla väestöryhmillä, ministeri Saarikko vastasi.

– Olette aivan oikeassa, edustaja Essayah, että työterveyshuollon kautta työssäkäyvä väestönosa on erityisessä asemassa, Saarikko jatkoi.

– Tämä on tiedostettu, THL:n uusi tutkimus antaa sille selkänojaa, ja sosiaali- ja terveysministeriössä työstetään nyt yhteistyössä monien toimijoiden kanssa kovaa kyytiä sitä, miten nämä korvausmallit rakentuisivat.

Essayah jatkoi kysymystään ministeri Saarikolle.

– Kustannusten korvauksista aiheutuu ongelmia. Mikäli korvaussumma ja asiakkaan kustannukset eivät vastaa toisiaan, on varmasti riski, että palvelun tuottajat alkavat valikoida asiakkaita, Essayah muistutti.

– Asiakkaiden valikoinnista voi tulla hyvinkin merkittävä, pitkäaikainen ongelma. Puhutaan pyöröovi-malleista. Myös palveluiden saatavuuden parantuminen jää epäselväksi.

Asiakkaiden valikoinnista voi tulla hyvinkin merkittävä, pitkäaikainen ongelma. Puhutaan pyöröovi-malleista. Myös palveluiden saatavuuden parantuminen jää epäselväksi. – Sari Essayah kyselytunnilla

– Uudistusta kohtaan on nyt noussut näin paljon kritiikkiä. Keskeisistä tavoitteesta ovat puolueet tässäkin salissa olleet hyvinkin yksimielisiä. Mutta eikö näiden uudistuksen keskeisten tavoitteiden toteutuminen ole tällä hetkellä varsin epävarmaa? Essayah kysyi.

– Eikö olisi nyt syytä pohtia, miten pystyisimme nyt pääsemään eteenpäin niin, että nämä alkuperäiset yhteiset tavoitteet toteutuisivat, ja päästäisiin kansalaisten palveluiden parantamiseen, Essayah päätti jatkokysymyksensä.

Saarikko piti vastauksessaan kiinni hallituksen esityksestä ja toisti vain toivettaan, että suuri sali ripeästi äänestäisi esityksen puolesta. Näin päästäisiin ministerin mukaan soten parannukseen. Lisäksi hän väitti, että vaikka asiakas eli potilas voi valita palveluntarjoajan, ei palveluntarjoaja puolestaan voisi valikoida asiakkaitaan.

Asiakasmaksulaki on juuri ollut perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Perhe- ja peruspalveluministeri Saarikko totesi kyselytunnilla, ettei asiakasmaksulakia todennäköisesti ehditä käsitellä tällä kaudella eduskunnassa.

– Aikataulu on valiokunnissa erittäin tiukka. Koko sote- ja maakuntauudistus pitää hyväksyä ensin, Saarikko perusteli.

 

Ylös