Ehdokkaalla kaksi korvaa, yksi suu

28.1.2019 klo 14:38 Pääkirjoitukset Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraatit tavoittelee kevään eduskuntavaaleissa voittoa ja kasvua kansanedustajamäärälleen. Kristilliseen arvopohjaan sitoutuva, sosiaalista markkinataloutta ajava puolue on raikkaan erilainen Suomen poliittisessa kartassa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyn mukaan tärkeimpiä teemoja eduskuntavaaleissa olisivat terveyspalvelut, vanhusten huolto, nuorten syrjäytyminen, työttömien asiat, koulutus, köyhyys, energian hinta sekä valtion talous ja velka. On aivan varma, että viime aikojen seksirikokset, maahanmuutto ja oma toimeentulo nousevat aiheiksi myös. Lisäksi ilmastonmuutos huolettaa erityisesti nuoria, ja se otetaankin nyt vakavammin kuin koskaan aiemmin.

Huolitaakkansa raskauttamat eivät ensijaisesti pohdi Brexitiä tai maahanmuuttoa, eivätkä muiden ikääntymistä ja sen mukanaan tuomia ongelmia. He kamppailevat selvitäkseen omasta arjestaan, vanhenemisestaan, sairauksistaan ja uupuvat huolehtiessaan läheisistään. Miten politiikka voisi parantaa heidän hoitoketjujaan ja elämänsä laatua tai toimeentulonsa puutteita?

Vaaleissa kansalainen pääsee näkemään ehdokkaan. Äänestäjä lähestyy ehdokasta mukanaan huoliensa ja kysymystensä kuorma. Mistä töitä? Miten pätkä  muuttuisi pysyväksi työsuhteeksi? Miten pääsen hoitoon? Ostanko lääkkeet vaiko ruuan, kun molempiin ei eläke riitä? Talous piiputtaa jo, tähänkö epävarmuuteen pitäisi lapsi hankkia? Kuka hoitaa minut vanhuksena?

Huolitaakkansa raskauttamat eivät ensijaisesti pohdi Brexitiä tai maahanmuuttoa, eivätkä muiden ikääntymistä ja sen mukanaan tuomia ongelmia. He kamppailevat selvitäkseen omasta arjestaan, vanhenemisestaan, sairauksistaan ja uupuvat huolehtiessaan läheisistään. Miten politiikka voisi parantaa heidän hoitoketjujaan ja elämänsä laatua tai toimeentulonsa puutteita?

Ehdokkaan kannattaa muistaa, että poliitikolla pitää olla tuplasti enemmän korvaa kuin suuta. Tapaamiset ovat  kuuntelemista, myötäelämistä, sielunhoitoakin. Joskus  kohtaaminen voi toki muuttua myös annetuksi ääneksi.

Ylös