KD haluaa yksineläjän pois altavastaajan paikalta

23.2.2019 klo 01:01 Pääkirjoitukset Kristiina Kunnas

Kristillisdemokraatit julkaisi yksinasumiseen ja yksinäisyyden haasteisiin keskittyvän politiikkaohjelman. Oikeaan aikaan, sillä yksineläjiä on Suomessa yhä enemmän.

Yhden ihmisen talouksia on esimerkiksi pääkaupungissa enemmän kuin monen hengen perheitä.

Puheenjohtaja Sari Essayah on nostanut monesti esiin sen faktan, että yksinasuvat ja perheettömät kokevat usein jäävänsä ulkopuolisiksi  esimerkiksi julkisia palveluja suunniteltaessa. Siksi Kristillisdemokraattien uusi politiikkaohjelma esittää esimerkiksi  työasuntovähennyksen ja kotitalousvähennyksen laajentamista koskemaan myös yksinasuvia yhdenvertaisesti parisuhteessa elävien kanssa.

Yksinelävät kokevat itsensä muita vähäosaisemmiksi.

Yksinasuvien yhteiskunnallista asemaa tutkittaessa on käynyt ilmi, että yksinelävät kokevat itsensä muita vähäosaisemmiksi. Asiaan perehtyneen diakoniatyöntekijä, VTM Raija Eevan mukaan vähäosaisuuden kokemus on merkittävä ja tosi. Pienituloisuus on lisäksi suuri riski yksinäisyydelle. Mutta vaikka jopa yli 90 prosenttia yksinelävistä kokee itsensä muita vähäosaisemmiksi, mitään konkreettista muutosta ei ole tapahtunut.

Diakoniatyöntekijän mukaan vaikenemisen lähtökohtana on yhteiskunnassa vallitseva parisuhdenormi. Edelleen yllättävän moni kokee olevansa huono kansalainen, mikäli ei ole parisuhteessa.

On saattanut käydä niin, että päättäjät niputtavat yksinelävän ongelmat  henkilökohtaisiksi, kun taas perheellisten ongelmat nähdään yhteiskunnallisina. Tällöin myös ratkaisut pyritään löytämään yhteiskunnallisin keinoin – nimenomaan perheellisille.
Kaksi kolmesta yksineläjästä katsoo, ettei sote-palveluissa ole lainkaan otettu huomioon yksinelämistä.

Kristillisdemokraattien politiikkaohjelman ja eduskuntavaaliehdokkaidenkin olisi kampanjoissaan tähdättävä tähän: että yksineläjät hyväksyttäisiin väestöryhmänä. Perhepuolue KD välittää kaikista perheistä, yhtä paljon myös yhden hengen perheistä. Puolueen tavoitteena on yksinäisyyden torjunta. KD ajaa niiden asiaa, jotka ovat heikommassa asemassa.

Ylös