Päivi Räsänen kolumnissaan: Suomen laissa sukupuolia on kaksi

28.1.2019 klo 14:30 Kolumnit Päivi Räsänen

Saako koulussa tai päiväkodissa puhutella lapsia tytöiksi ja pojiksi? On puhuttu oppilaan oikeudesta määritellä itse sukupuolensa ja siitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi.

Sukupuolineutraali ideologia on vieras monen perheen omalle arvoperustalle.

Viime hallituskaudella tasa-arvoministeri Arhinmäen johtamana laadittiin luonnosta tasa-arvolain muutoksesta. Laki naisten ja miesten tasa-arvosta olisi muutettu koskemaan ”monia” sukupuolia. Tämän sain valtioneuvoston jäsenenä torjuttua. Suomen lainsäädäntö ei tunne kolmatta sukupuolta.

Viime hallituskaudella tasa-arvoministeri Arhinmäen johtamana laadittiin luonnosta tasa-arvolain muutoksesta. Laki naisten ja miesten tasa-arvosta olisi muutettu koskemaan ”monia” sukupuolia. Tämän sain valtioneuvoston jäsenenä torjuttua. Suomen lainsäädäntö ei tunne kolmatta sukupuolta. – Päivi Räsänen (sisäministerinä 2011–2015)

Uusissa ekaluokkalaisten tietolomakkeissa sukupuoli on pyydetty määrittelemään: poika, tyttö vai muunsukupuolinen. Tälle ei ole juridista perustaa. Jaottelussa on sekoitettu sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti. Ihmisen perustietona voidaan kysyä hänen ikäänsä, mutta ei sisäistä kokemusta iästä. Moni ikäiseni kokee itsensä paljon biologista ikäänsä nuoremmaksi. Samoin ei ole tarkoituksenmukaista henkilötietolomakkeessa kysellä ihmisten sukupuoleen liittyvästä kokemuksesta.

Sukupuolia on kaksi, mutta tytöillä ja pojilla pitää olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle. Mitään ominaisuutta tai lahjakkuutta ei pitäisi leimata sukupuolen mukaan.

Sukupuolia on kaksi, mutta tytöillä ja pojilla pitää olla tilaa yksilöllisyydelle ja erilaisuudelle. Mitään ominaisuutta tai lahjakkuutta ei pitäisi leimata sukupuolen mukaan.

Gender-ideologian ytimessä on ajatus siitä, että sosiaalisilla tai kulttuurillisilla perusteilla voitaisiin määritellä oma sukupuoli joksikin toiseksi, kuin mitä se biologisesti on. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että murrosiän kokemukset sukupuoli-identiteetin epäselvyyksistä ovat valtaosin ohimeneviä. Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kehittymiselle on sallittava kasvurauha.

 

Ylös