”Vanhustenhoidon tila voi kohentua nopeastikin, kun kaikki parantavat otettaan edes hiukan”

1.2.2019 klo 11:55 Politiikka Samuli Rissanen

Sari Tanus uskoo, että kun kaikki toimijat parantavat otettaan vanhustenhoidosta edes hiukan, kerrannaisvaikutukset ovat suuria ja nopeita.

– Asenteen pitäisi olla se, että hoidamme hyvinvointimme rakentaneet kunnialla ja rakkaudella, Sari Tanus sanoo.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus uskoo, että vanhustenhoidon tilaa voidaan parantaa nopeastikin, mikäli kaikki toimijat parantavat otettaan edes hiukan.

Kerrannaisvaikutukset ovat suuria, kun sekä valtio, kunnat että vanhustenhoidosta vastaavat yksiköt ja vanhusten omaiset ja ystävät kantavat jokainen kortensa kekoon.

– Tämä vaatii asennemuutosta, Tanus myöntää.

Ja toden totta: Nykyhallituksen nihkeys korjata vanhuspalvelulain puutteita ja resursseja heijastelee koko yhteiskunnan asenneilmastoa. Tanuksen mukaan peiliin pitäisi katsoa jokaisen.

– Vanhuksia, jotka ovat rakentaneet tämän nykyisen hyvinvointimme, pitää hoitaa kunnioituksella ja rakkaudella

– Vanhuksia, jotka ovat rakentaneet tämän nykyisen hyvinvointimme, pitää hoitaa kunnioituksella ja rakkaudella, hän sanoo.

Tällä hetkellä ongelmat ovat monisyisiä. Vanhustenhoidon tilanne on paikoin katastrofaalinen niin kotihoidossa kuin hoivalaitoksissakin.

– Korjausliikettä on tehtävä välittömästi. Olen todella huolissani laitoksissa ja kotihoidossa olevista ikäihmisistä ja myös hoitajien jaksamisesta, Tanus sanoo.

Uuden haasteet tuovat myös hoiva- ja terveysalalla tulosta tekevät sijoitusyhtiöt, joiden toiminta rakentuu eurot edellä. Tanuksen mukaan näiden toimintaa on valvottava nykyistä paremmin. Sekä Vavira että AVI tarvitsevat resursseja valvontaan ja omavalvonnan pitäisi parantua.

Tanus uskoo, että olemattomien hoitajien käyttö työvuorolistalla on yleisempää kuin on tähän asti luultu.

– Pitää tulla sanktioita, esimerkiksi sakkoja siitä, jos sopimuksia ja lakia rikotaan esimerkiksi pitämällä haamuhoitajia listalla.

– Jos terveysfirma rikkoo sopimuksia, ne on voitava purkaa, hän lisää.

Oppositiopuolueet ovat tänään jättäneet hallitukselle välikysymyksen vanhusten hoidon tilasta. Mukana välikysymyksessä ovat kaikki kahdeksan oppositioryhmää.

Oppositiopuolueet jättivät välikysymyksen vanhustenhoidon tilasta eduskuntaan tänään ja pitivät aiheesta tiedotustilaisuuden aamutuimaan. Välikysymys horjuttaa koko hallitusta, jolla on eduskunnassa enää niukka enemmistö. (Kuva:Samuli Rissanen)

Oppositiopuolueet vaativat erityisesti vanhustenhoidon hoitajamitoituksen kirjaamista velvoittavana lakiin. Aihe on jakanut myös hallituspuolueita. Kokoomus on jäänyt yksin vastustamaan sitä.

Tanuksen mukaan hoitajamitoitus tarvitaan lakiin ja sen suuruus, desimaalit eli hoitavat kädet, on tarkkaan punnittava.

– Totuus on, että Suomessa työt hoidetaan huomattavasti vähemmällä rahalla ja hoitajilla kuin esimerkiksi Ruotsissa.

Oleellista on Tanuksen mukaan kuitenkin se, että mitoitus tehdään hoidon tarpeen mukaan. Esimerkiksi kotihoidossa vanhusten luona käytettävää aikaa on lisättävä. Ympärivuorokautinen hoivalaitos puolestaan tarvitsee todennäköisesti suuremman henkilöstömitoituksen kuin muut.

–Hoitajien pitää voida keskittyä hoitotyöhön, Tanus muistuttaa.

Vanhustenhoidossa ilmenneiden puutteiden vuoksi vanhuspalvelulaki tarvitsee viipymättä korjausta. Tanus muistuttaa, että esimerkiksi suosituksen tasolla ollutta hoitaja mitoitusta yritettiin laskea nykyisestä 0,5 jopa 0,4.ään hallituskauden alussa. Se onneksi torjuttiin yhteisvoimin.

– Kaikki tämä kuvastaa kuitenkin sitä, että tarvitaan vanhusten puolestapuhuja, vanhusasiavaltuutettu, jota olemme tällä vaalikaudella yrittäneet saada, Tanus muistuttaa.

Kristillisdemokraattien varapuheenjohtaja Tiina Tuomelan alullepanema aloite keräsi 42 000 allekirjoitusta. Se ei ylittänyt eduskuntakäsittelyn kynnystä, joten Tanus teki aiheesta vielä toimenpidealoitteen. Sekään ei eduskunnalle kelvannut.

Säästön saavuttamiseksi hallitus on heikentänyt vanhuspalvelulakia myös siten, että vanhuksen tueksi tarkoitetusta vastuutyöntekijästä luovuttiin ja laista poistettiin listaus vanhuspalveluissa kunnilta vaadittavasta erityisasiantuntemuksesta.

Tanus muistuttaa, että vastuuhenkilö on välttämätön ja hänen pitää olla geriatrian eli vanhustenhoitoon erikoistunut asiantuntijalääkäri.

– Niin voidaan olettaa, että vanhusten terveyteen ja vireyteen kiinnitetään riittävää huomiota ja esimerkiksi turhia lääkityksiä karsitaan, Tanus sanoo.

Keskustelu vanhustenhoidosta horjuttaa hallitusta, jolla on tulevissa äänestyksissä enää niukka enemmistö.

Opposition tekemästä välikysymyksestä keskustellaan keskiviikkona, ja hallituksen luottamus punnitaan tasan viikon kuluttua.

 

 

Ylös