Päivi Räsänen luottaa, että lakialoite 0,7 hoitajamitoituksesta on mahdollista saada nopeastikin voimaan

5.2.2019 klo 15:03 Politiikka Samuli Rissanen

Opposition lakialoitteessa vaaditaan, että henkilöstömitoituksen tulee olla tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa vähintään 0,7 täysiaikaista työntekijää vanhusta kohti.

KD:n Päivi Räsänen uskoo lakialoitteen pikaiseen läpimenoon. Kokoomuskin on taipunut kirjauksen taakse.

Oppositio vaatii vanhuspalvelulakiin sääädöstä henkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. Sitova mitoitus olisi 0,7 hoitajaa vanhusta kohti.

Oppositio kertoi lakialoitteestaan puolueiden yhteisessä tiedotustilaisuudessa eduskunnassa.

Oppositiopuolueet vaativat, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut.

– Henkilöstömitoituksen tulee olla tehostetussa ympärivuorokautisessa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa kuitenkin vähintään 0,7 täysiaikaista työntekijää palveluja saavaa iäkästä henkilöä kohti, lakialoitteessa todetaan.

Uskon, että lakialoite on mahdollista saada nopeastikin voimaan, historiassa on esimerkkejä, että niinkin on käynyt, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen arvioi.

Pääoppositiopuolue Sdp:n edustaja Antti Lindtmanin mukaan opposition aloite on avoinna myös hallituspuolueiden edustajien allekirjoitettavaksi. Aiemmin jo keskusta on kertonut kannattavansa hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin ja tänään kokoomus taipui samaan.

Lakialoitteen jättäneiden joukossa oli kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja ja entinen sisäministeri Päivi Räsänen, joka on vaatinut 0,7 henkilöstömitoitusta vanhuspalvelulakiin jo pitkään. Vanhuspalvelulaki oli kristillisdemokraattien kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa 2011.

Tänä talvena Räsänen on useaan otteeseen korostanut, että hoitajamitoitus on vanhuspalvelulain avainasia ja desimaaleilla on merkitystä, sillä ne tarkoittavat käytännössä hoitavien käsien määrää.

Opposition lakialoite sai  lisää tuulta alleen, kun myös vastarannankiiskenä asiassa esiintynyt kokoomus on ilmoittanut taipuvansa hoitajamitoituksen kirjaamiseen lakiin.

– Uskon, että lakialoite on mahdollista saada nopeastikin voimaan, historiassa on esimerkkejä, että niinkin on käynyt, kristillisdemokraattien Päivi Räsänen arvioi.

Ylös