Tanuksen mukaan hoivaongelma voitaisiin ratkaista sijoittamalla tarpeettomat yritystuet vanhustenhoitoon

7.2.2019 klo 10:32 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanuksen mukaan hoivaongelma voitaisiin ratkaista esimerkiksi niin, että viidesosa yritystuista, 1 miljardi euroa, sijoitettaisiin vanhustenhoitoon.

Tanuksen mukaan ratkaisevaa on asenne: Suomesta on saatava ikäystävällinen maa.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Sari Tanus toivoo, että Suomesta tuli muiden pohjoismaiden tavoin ikäyställisempi maa. Muissa pohjoismaissa vanhuksilla on hoitajia enemmän, mutta myös kuntouttavaan toimintaan ja virkistykseen panostetaan reippaasti enemmän.

Asiantuntija-arvioiden mukaan vanhustenhoidon nostaminen pohjoismaiselle keskimääräiselle tasolle myös Suomessa vaatisi miljardin lisäpanostuksen.

– Hoivaongelma voitaisiin ratkaista vaikka niin, että viidesosa yritystuista, 1 miljardi euroa, siirrettäisiin tälle momentille

Tanuksen mukaan se olisi irrotettavissa yritystuista, joista valtaosa on tarpeettomia.

– Hoivaongelma voitaisiin ratkaista vaikka niin, että viidesosa yritystuista, 1 miljardi euroa, siirrettäisiin tälle momentille, hän ehdottaa.

Tanuksen mukaan jokainen ikäihminen tarvitsee riittävän toimeentulon, riittävän hoidon ja hoivan lisäksi ainakin neljä perustakuuta, joita Kristillisdemokraatit ovat esittäneet, nimittäin ruokailutakuun, hygieniatakuun, ulkoilutakuun ja yhteisötakuun.

Tanuksen mukaan hallitus on tähän asti toteuttanut aivan toisensuuntaista ikäihmisiä koskevaa politiikkaa. Esimerkiksi vanhuspalvelulaista poistettiin luettelo minimivaatimuksista, toisin sanoen niistä aloista, joiden erityisasiantuntemusta vanhuspalvelujen järjestämistä varten on vähintäänkin oltava käytössä.

– Siellä luki, että erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alalta, gerontologisen eli ikäihmisiin liittyvän hoito- ja sosiaalityön alalta, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta.

– Olin todella pettynyt, että nämä sieltä poistuivat, koska tiedän, että silloin kun sekä järjestetään että toteutetaan vanhuspalvelua, niin tämä osaaminen on erittäin tärkeä, jotta palvelut järjestetään ja toteutetaan oikein. Se tuo myös säästöjä, Tanus sanoo.

Ylös