Päivi Räsänen muistuttaa, että Virossa syntyvyys käännettiin nousuun perhepolitiikalla: ”Kolmesta lapsesta saa Virossa lapsilisää 510 euroa, Suomessa 330”

11.2.2019 klo 14:22 Politiikka Samuli Rissanen

– Äänestäjien on syytä huomata, että lähes kaikki eduskuntapuolueet haluaisivat rajoittaa oikeutta kotihoidontukeen ja pakkokiintiöitä äidin ja isän kesken perhevapaille, kristillisdemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa.

– Viime vaalikaudella, jolloin olin kuuden puoleen hallituksessa ainoana kristillisdemokraattien ministerinä sain täysin yksin puolustaa perheiden oikeutta kotihoidontukeen lukuisilta romutusyrityksiltä, Räsänen kertoo.

Hänen mukaansa ehdotetut perhevapaiden kiintiömallit johtavat vanhempien työnteon ja hoitovastuun lisäsääntelyyn sekä satojen miljoonien lisäkustannuksiin.

Perhevapaauudistus on varmuudella tulevan vaalikauden asialistalla.

Räsänen nostaa yllättäen naapurimaa Viron esimerkiksi siitä, kuinka alhainen syntyvyys on saatu nostettua uudelle tasolle. Syntyvyyttä ovat lisänneet lapsilisien merkittävät korotukset.

Perhepolitiikkaan tarvitaan kyllä Räsäsenkin mielestä uudistamista, jotta perheet rohkenisivat hankkia sellaisen määrän lapsia, joista he unelmoivat. Suomalaiset haaveilevat suuremmista perheistä kuin he todellisuudessa saavat.

– Jos he saisivat toivomansa määrän lapsia, olisimme hyvin lähellä väestön uusiintumiseen tarvittavaa, Räsänen muistuttaa.

Tällä hetkellä syntyvyys on sukeltanut Suomessa pohjalukemiin, ja uusin tilasto tammikuulta osoittautui aiempaakin synkemmäksi. Kuolleisuus on jo parin vuoden ajan ollut syntyvyyttä suurempaa ja väkiluvun hienoinen kasvu on pelkästään nettomaahanmuuton varassa.

Tällä on merkittävät vaikutukset talouteen, eläkejärjestelmään ja asuntomarkkinoihin, Räsänen muistuttaa. Pitkään jatkuneesta alhaisesta syntyvyydestä johtuen ikärakenne on vinoutunut ja aiheuttaa vuosikymmeniksi pahenevan epätasapainon julkiseen talouteen.

Räsänen nostaa yllättäen naapurimaa Viron esimerkiksi siitä, kuinka alhainen syntyvyys on saatu nostettua uudelle tasolle. Syntyvyyttä ovat lisänneet lapsilisien merkittävät korotukset.

Virossa kolmesta lapsesta maksetaan nykyisin lapsilisää yhteensä 510 euroa, Suomessa 330 euroa. Ero on huomattava, kun otetaan huomioon Viron Suomeen verrattuna matala keskibruttopalkka 1300 euroa kuukaudessa.

– Perhepolitiikalla voidaan siis vaikuttaa syntyvyyteen, vaikka sitä usein vähätellään, Räsänen sanoo.

Marraskuussa 2018 julkaistussa Väestöliiton perhebarometrissa kävi ilmi, että suomalaiset perheet haluavat itse päättää perhevapaiden käytöstä.

– Perhevapaita uudistettaessa on tärkeää puolustaa lapsen etua ja perheiden oikeutta valita oman lapsensa parhaaksi sopiva hoitopaikka. Suomalaiset ovat tässä asiassa sillä linjalla, jota kristillisdemokraatit ovat aina ja johdonmukaisesti edustaneet.

Ylös