”Oikeusturva ei voi olla lompakon paksuudesta kiinni”

25.2.2019 klo 14:14 Politiikka Samuli Rissanen

–  Oikeusturvan määrä ei voi riippua kukkaron koosta. Ensi kaudella on selvitettävä oikeusvakuutus- ja oikeusapujärjestelmän kehitystarpeet sekä tehdä tarvittavat uudistukset yhdenvertaisuuden edistämiseksi, kansanedustaja Antero Laukkanen sanoo.

Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen, kansanedustaja Antero Laukkanen on huolissaan Suomen oikeusturvan tilasta.

Hallituskauden määrärahaleikkaukset, käräjäoikeusverkoston supistaminen, asiakasmaksujen korottaminen sekä kielellisten oikeuksien kaventaminen uhkaavat oikeusturvan riittävää toteutumista.

– Tällä hetkellä koko oikeusprosessissa on ontumispisteitä. Poliisi joutuu jättämään tutkimatta melko merkittävän osan ilmoitetuista rikoksista eikä syyttäjä pysty nostamaan syytettä kaikissa tapauksissa. Vastaavasti tuomioistuinkäsittelyajat ovat liian pitkiä, mistä Suomea on myös EU tasoisesti huomautettu, Laukkanen toteaa.

Asian käsittelystä mahdollisesti tulevat oikeudenkäyntikulut ja uhka talouden romahtamisesta eivät myöskään saa olla este oikeusturvan toteutumiselle

Alan etujärjestöt ovat toistuvasti nostaneet huolensa resurssipulan vaikutuksista sekä tuoneet päättäjien tietoon suunnanmuuttamisen välttämättömyydestä.

– Ensi kauden keskeinen tavoite onkin nykyisen kehityksen pysäyttäminen sekä oikeusturvan toteutumisen varmistaminen. Keskeisenä asiana on tietysti riittävien resurssien turvaaminen. Oikeusasteiden toimintaa tulee myös kehittää oikeusprosessin luotettavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi, Laukkanen painottaa.

Asian käsittelystä mahdollisesti tulevat oikeudenkäyntikulut ja uhka talouden romahtamisesta eivät myöskään saa olla este oikeusturvan toteutumiselle.

–  Oikeusturvan määrä ei voi riippua kukkaron koosta. Ensi kaudella tuleekin selvittää oikeusvakuutus- ja oikeusapujärjestelmän kehitystarpeet sekä tehdä tarvittavat uudistukset yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

–   Nykyisinkin tuomioistuimelle on tietyin edellytyksin mahdollisuus kohtuullistaa oikeudenkäyntikuluja viran puolesta. Tämän sääntelyn soveltamisen toteutumista ja laajuutta on myös selvitettävä, Laukkanen arvioi.

Oikeuslaitoksen kehityksessä on nojauduttu vahvasti uuden teknologian hyödyntämiseen, jota Laukkanen pitää kannatettavana asiana. Tämä kuitenkin edellyttää, että oikeuslaitoksen käytössä on riittävät resurssit asianmukaisen, ja erityisesti luotettavan, laitteiston käyttöönottamiseksi sekä teknisen osaamisen varmistamiseksi.

– Nyt näitäkään määrärahoja ei kuitenkaan ole annettu riittävästi, Laukkanen muistuttaa.

 

Ylös