Uskonnollistaustaiset kehitysyhteistyön tekijät tuntevat paikalliset olot ja tekevät näkymättömät näkyviksi

26.2.2019 klo 11:02 Politiikka Samuli Rissanen

Suomen Lähetysseura ja Fida nostavat kehitysyhteistyön myönteiset tulokset esiin uudella Kansalaisjärjestöt, uskonto ja kehitys -kirjallaan.

Dosentti, FT Päivi Hasun toimittamaan kirjaan on koottu tutkimusartikkeleita, haastatteluja ja kurkistusikkunoita järjestöjen kehitysyhteistyöhön.

Uskonnollistaustaisten kehitysyhteistyön tekijöiden rooli on kirjan mukaan ollut erityisen vahva.

– Ne tuntevat paikalliset olot. Kun uskonnolliset toimijat otetaan mukaan, samalla kirkot kansalaisyhteiskunnan osina toimivat myönteisinä muutosagentteina omissa maissaan.

– Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas. Uskonnollisilla yhteisöillä on suuri rooli juuri näiden asenteiden muuttamisessa

Erityisesti vammaiset ovat usein kehitysmaissa näkymättömiä. Monissa kulttuureissa vammaisuus tulkitaan häpeäksi tai uskonnollisesta viitekehyksestä katsottuna kiroukseksi.

– Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan jokainen ihminen on ainutlaatuinen ja arvokas. Uskonnollisilla yhteisöillä on suuri rooli juuri näiden asenteiden muuttamisessa, Suomen Lähetysseuran kirjaa koskevassa tiedotteessa kerrotaan.

Uskonnolliset toimijat voidaan nähdä myös kehityksen jarruina ja siksi myönteisen muutoksen painotukset ovat erityisen tärkeitä.

Työn alusta asti uskonnollistaustaiset järjestöt ovat toimineet ruohonjuuritasolla yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Näiden yhteisöjen ja kirkkojen kautta on kerätty tietoa ja kokemuksia globaaleista muutoksista – esimerkiksi ilmastonmuutoksesta sekä naisten asemasta ja roolista yhteiskunnissa.

Kirjan avulla järjestöt tuovat kehitys- ja Agenda 2030 -keskusteluun myös kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa esitellyn uskonnollisten järjestöjen merkityksen esimerkiksi rauhantyössä.

Kirjan julkistetaan tänään 26.2. klo 14.00–15.30, eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa, Helsingissä.

Uskonnollistaustaiset järjestöt kirjan taustalla:

Fida International on Suomen helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka työskentelee lähes 50 maassa yhdessä paikallisten seurakuntien ja muiden kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Fida työtä erityisesti haavoittuvien ihmisryhmien, kuten vammaisten ihmisten, etnisten vähemmistöjen ja konfliktien uhrien, parissa.

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä. Toimimme 30 maassa. Työn keskiössä ovat heikoimmassa ja syrjityssä asemassa olevat ihmiset: tytöt ja naiset, vammaiset ihmiset, kastittomat, alkuperäiskansat ja etniset vähemmistöt.

Ylös