Kansalaisten luottamus oikeuslaitokseen laskee, mikäli käsittelyaikoja ei saada lyhennettyä, Päivi Räsänen sanoo

27.2.2019 klo 17:00 Politiikka Samuli Rissanen

Kansanedustaja Päivi Räsänen muistuttaa hallitusta, että oikeudenkäyntien viivästyminen uhkaa oikeusturvan toteutumista.

Räsänen epäilee, toteutuuko oikeusturva nykyisellä tuomioistuinlaitoksen rahoituksella.

Kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii hallitukselle suuntamassa kirjallisessa kysymyksessään tuomioistuinlaitoksen perusrahoituksen varmistamista.

Räsänen kysyy, voiko kansalaisten oikeusturva toteutua nykyisillä määrärahoilla ja tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus sekä riittävän nopea ratkaisukyky säilyä nykyisellä budjetoinnilla.

Päätösten odottaminen aiheuttaa suurta huolta, epävarmuutta ja usein jopa kärsimystä ihmisten elämässä,

– Tuomioistuimiin kohdistettavat säästötoimet ovat jatkuneet, vaikka valtion taloustilanne on kääntynyt parempaan suuntaan ja juttumäärät ovat olleet kasvussa. Päätösten odottaminen aiheuttaa suurta huolta, epävarmuutta ja usein jopa kärsimystä ihmisten elämässä, Päivi Räsänen huomauttaa.

Tuomioistuinten perusrahoituksen riittämättömyys heijastuu väistämättä asioiden käsittelyaikoihin, sillä oikeusvarmuudesta ei voida tinkiä.

Suomen tuomioistuimet toimivat eurooppalaisittain vertailtuna vähin resurssein. Vuoden 2016 European Judicial Systems -tutkimuksen tulosten perusteella esimerkiksi verrokkimassaa.

Ruotsissa oikeudenhoidon osuus bruttokansantuotteesta on 0,24 prosenttia ja Suomessa 0,19 prosenttia.

– Tuomioistuinten tärkein voimavara ovat riippumattomat tuomarit. Ilman riittävää resursointia heidän työskentelynsä kansalaisten oikeusturvan takaamiseksi ja oikeuden toteutumiseksi ei onnistu.

– Suomi laahaa panostusten suhteen jäljessä lähimmistä verrokkimaista. Alle prosentti koko valtion budjetista oikeudenhoitoon on liian vähän, Räsänen sanoo.

Hän muistuttaa, että tuomioistuinten toiminnan resursoinnissa lisäresursseja saadaan yleensä vasta siinä vaiheessa, kun ruuhkat ovat jo syntyneet ja käsittelyajat pidentyneet. Tämä on yksittäisen asiakkaan kannalta liian myöhään.

– Vaarana on, että kansalaisten luottamus suomalaiseen oikeuslaitokseen laskee, mikäli käsittelyaikoja ei saada lyhennettyä, Räsänen toteaa.

Ylös