Päivi Räsänen: Kotihoidontukea ei saa kaventaa eikä perhevapaita pakkokiintiöittää

2.3.2019 klo 14:50 Politiikka Samuli Rissanen

Kotihoidontuki tarjoaa perheille valinnanvapauden, jota ei tule kaventaa eikä perhevapaita rajoittaa pakkokiintiöillä äidin ja isän kesken. Päätökset pikkulapsen hoitopaikasta on voitava tehdä keittiöpöydän äärellä, kansanedustaja Päivi Räsänen sanoo.

Kotihoidontuen leikkaus olisi kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsäsen mukaan perhepoliittisesti väärä viesti lapsiperheille.

– Pienellä lapsella on oltava oikeus oman vanhemman syliin

– Pienellä lapsella on oltava oikeus oman vanhemman syliin, hän sanoo.

Kolmen ikävuoden rajaa Räsänen pitää perusteltuna niin kehityspsykologian kuin infektiotautiriskien näkökulmasta. Alle kolmevuotias ei tarvitse kehityksensä kannalta niinkään virikkeitä tai ikätovereita vaan pysyvän ja turvallisen kiintymyssuhteen vanhempaansa.

– Alle kolmevuotiaat ovat myös suurimmassa riskissä infektiokierteisiin lapsiryhmissä. Kotihoidossa pikkulasten korvatulehdusriskit ovat huomattavasti pienemmät kuin päiväkotiryhmissä.

Syntyvyys on sukeltanut Suomessa pohjalukemiin, ja uusin tilasto tammikuulta osoittautui aiempaakin synkemmäksi. Kuolleisuus on jo parin vuoden ajan ollut syntyvyyttä suurempaa ja väkilukumme hienoinen kasvu on pelkästään nettomaahanmuuton varassa.

Tällä on merkittävät vaikutukset talouteen, eläkejärjestelmään ja asuntomarkkinoihin, Räsänen muistuttaa.

– Perhevapaita uudistettaessa on tärkeää puolustaa lapsen etua ja perheiden oikeutta valita oman lapsensa parhaaksi sopiva hoitopaikka. Suomalaiset ovat tässä asiassa sillä linjalla, jota kristillisdemokraatit ovat aina ja johdonmukaisesti edustaneet.

Myös tuoreen perhebarometrin mukaan perheet haluavat itse päättää perhevapaiden käytöstä.

Viime kaudella hallitusvastuussa olleita kristillisdemokraattieja luotsannut Räsänen kehottaa änestäjiä olemaan tarkkana: Lähes kaikki eduskuntapuolueet haluaisivat rajoittaa oikeutta kotihoidontukeen ja pakkokiintiöitä äidin ja isän kesken perhevapaille.

– Kuuden puoleen hallituksessa ainoana kristillisdemokraattien ministerinä sain täysin yksin puolustaa perheiden oikeutta kotihoidontukeen lukuisilta romutusyrityksiltä. Ehdotetut perhevapaiden kiintiömallit johtaisivat vanhempien työnteon ja hoitovastuun lisäsääntelyyn sekä satojen miljoonien lisäkustannuksiin.

Ylös