”Jokaisen puolueen on syytä kertoa oma sote-mallinsa”

11.3.2019 klo 10:29 Politiikka Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah muistuttaa, että jokaisen puolueen on vaalien alla syytä kertoa oma sote-mallinsa.

KD:n mallissa maakunnat irrotettaisiin uudistuksesta ja sote tehtäisiin vain soten ehdoilla.

Essayah peräänkuuluttaa puolueita kertomaan omat sotemallinsa perjantain draamaattisten käänteiden jälkeen, jotka johtivat soten ja hallituksen kaatumiseen. Hän kertoo, että kristillisdemokraatit linjasi jo viime syksynä omaan eduskuntavaaliohjelmaansa askelmerkit soten kehittämiseksi.

– KD:n sote-mallissa maakunnat tulee irrottaa uudistuksesta ja toteuttaa sote-uudistus soten ehdoilla

– KD:n sote-mallissa maakunnat tulee irrottaa uudistuksesta ja toteuttaa sote-uudistus soten ehdoilla. Ihmisten pitää saada saman tasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikasta riippumatta; tähän tarvitaan valtakunnallinen palvelulupaus, alueellinen järjestämisvastuun toteutumisen toimintamalli sekä riittävä valvonta, Essayah kirjoittaa sunnuntaisessa blogikirjoituksessaan.

KD:n malliin kuuluvat peruskuntia suuremmat järjestämisvastuussa olevat sote-alueet. Palvelujen integraatio toteutuu Essayah’n mukaan parhaiten, kun sekä perus- että erityistason palvelut ovat sote-alueen järjestämisvastuulla.

– Sote-alueilla on oltava laaja vapaus ilman keskittämispakkoa päättää siitä, miten palvelut tuotetaan: omana tuotantona, ostetaanko osa yksityiseltä tuottajalta tai annetaanko asiakkaalle palveluseteli palvelun ostamiseen.

– Kunnat voisivat edelleen tuottaa palveluita, mutta nämä palvelut koordinoitaisiin osaksi suurempaa hallinnollista kokonaisuutta, Essayah kuvaa.

Valinnanvapautta voitaisiin laajentaa hallitusti palvelusetelien ja henkilökohtaisen budjetoinnin avulla, jolloin riittävä asiakasohjaus on varmistettava. Samoin työterveyshuolto ja Kela-korvaukset pitää pääosin säilyttää.

– Sote-alueen rahoituksen on perustuttava valtionosuusjärjestelmään ja nykyisen tasoiseen kuntaveroon sisältyvään sote-osuuteen.

Essayah’n mukaan sote-alueiden lukumäärään ei kannata hirttäytyä, vaan se olisi määritettävä palvelujen kautta asiantuntijanäkemyksiä kuunnellen. Viime kauden lopulla hahmoteltu viiden sote-alueen malli on yksi mahdollisuus.

– Silloin esille nousseet perustuslailliset ongelmat olisivat olleet ratkaistavissa esimerkiksi toteuttamalla sote-vaalit ja ohjaamalla rahoitus suoraan viidelle alueelle.

 

Ylös