Tiedusteluvalvontavaltuutetun nimitys voidaan tehdä hallituksen erosta huolimatta

12.3.2019 klo 11:40 Politiikka Samuli Rissanen

Oikeusministeriön mukaan tiedusteluvalvontavaltuutetun nimitys voidaan tehdä hallituksen erosta huolimatta. Oikeusministeriö kertoo selvittäneensä oikeuskanslerilta, että myös toimitusministeristö voi tehdä nimityksen.

Oikeusministeriö on varmistanut oikeuskanslerilta, että toimitusministeristö voi nimittää tiedusteluvalvontavaltuutetun. Asia jäi avoimeksi hallituksen viimeviikkoisen eron jälkeen.

Valtuutetun virassa korostuu ei-poliittinen valvonta ja sen uskottavuus.

Oikeusministeriön tiedotteen mukaan virkaa varten haastateltavat on valittu. Virkamiesesitys nimityksestä pyritään saamaan valmiiksi maaliskuun aikana.

Eduskunta hyväksyi siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lait eilen. Lakien voimaantulo edellyttää, että laillisuusvalvonta on järjestetty eli tiedusteluvalvontavaltuutettu on aloittanut tehtävänsä.

Valtuutetun virassa korostuu ei-poliittinen valvonta ja sen uskottavuus. Viideksi vuoksi kerrallaan valittavan valtuutetun tulee olla viranhoidossaan itsenäinen ja riippumaton.

Uusi tiedusteluvalvontavaltuutettu toimii tietosuojavaltuutetun toimiston yhteydessä ja on toiminnassaan itsenäinen ja riippumaton. Valtuutettu valvoo tiedustelutoiminnan  lainmukaisuutta sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista tiedustelutoiminnassa.

Ylös