Helsinki ja viisi muuta suurinta kaupunkia valmistelisi sote-uudistusta kuntapohjaisesti

13.3.2019 klo 10:19 Politiikka Samuli Rissanen

Helsinki ja muut Suomen suurimmat kaupungit jatkaisivat sote-uudistusta kuntien ja kuntayhtymien voimin.

Kuuden suurimman kaupungin johtajat vetoavat yhdessä, että sotessa pitää keskittyä nimenoman terveydenhoitoon ja sosiaalitoimeen, kuten vanhusten huoltoon.

Kaupunginjohtajat jättäisivät sen sijaan hallintomuutokset sivuun.

– Sosiaali- ja terveyspalveluja tulee rakentaa asukkaiden, ei hallinnon tarpeisiin. Koko julkista palvelujärjestelmää, ja sen hyvin toimivia osia ei ole syytä remontoida, vaan keskittää tulevalla hallituskaudella kaikki voimavarat todellisten ongelmien ratkaisemiseen, kaupunginjohtajien yhteisessä tiedotteessa todetaan.

Kuuden suurimman kaupungin mielestä kuntapaohjainen ratkaisu mahdollistaisi myös valinnanvapauden hallitun edistämisen

Uudistuksen lähtökohtina on heidän mukaansa oltava alueelliset ja paikalliset tarpeet, vaiheittaisuus sekä kuntapohjaisuus.

Kuuden suurimman kaupungin mielestä kuntapaohjainen ratkaisu mahdollistaisi myös valinnanvapauden hallitun edistämisen.

Valinnanvapautta voitaisiin käyttää esimerkiksi lisäämällä palvelusetelien käyttöä.

Ylös