”Vanhustenhoidon korjausliike ensi kauden tärkeimpiä toimenpiteitä” – Sari Essayah Varsinais-Suomessa

31.3.2019 klo 16:00 Politiikka Kristiina Kunnas

Puheenjohtaja Sari Essayah nosti Varsinais-Suomen kierroksella ensi kauden tärkeimpiin toimenpiteisiin vanhustenhoidon tilanteen parantamisen. Essayah on kiertänyt vaalipiiriä viikonlopun ajan KD-eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa.

Sari Essayah on käyttänyt viikonlopun Varsinais-Suomen Kristillisdemokraattien vaalitukeen. KD solmi teknisen vaaliliiton Perussuomalaisten kanssa, ja vaaliliitosta on tavoitteena saada Kristillisdemokraateille kansanedustaja pitkän tauon jälkeen.

Essayah on ollut vaaliturneella kodikkaissa maisemissa, sillä hän istui Varsinais-Suomen kansanedustajana 2003–2007. Hän asui perheineen Paimiossa noina vuosina. Hän jäi jatkokaudesta vain muutaman kymmenen ääntä, ja putosi eduskunnasta 2007. Essayah toimi meppinä Euroopan parlamentissa 2009–2014.  Nykyisin Essayah on palannut kotiseudulleen Lapinlahdelle ja pyrkii Savo-Karjalan vaalipiiristä jatkokaudelle eduskuntaan.

– Vanhustenhoidon korjausliikkeen pitää kuulua ensi kauden keskeisimpiin toimenpiteisiin. Odottelulle ei ole tässä asiassa varaa, Sari Essayah painottaa.

Essayah’n luotsaama Kristillisdemokraatit on toistuvasti nostanut esille huolen vanhustenhoidon riittämättömistä resursseista ja hoidossa ilmenevistä puutteista.

Ikäihmisten määrän voimakkaasti kasvaessa vanhustenhoitoon tarvitaan merkittäviä panostuksia. Tällä hetkellä meillä on pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa erityisesti hoitohenkilöstön riittämättömästä määrästä johtuen. – Sari Essayah

– Ikäihmisten määrän voimakkaasti kasvaessa vanhustenhoitoon tarvitaan merkittäviä panostuksia. Tällä hetkellä meillä on pahoja puutteita niin laitoksissa kuin kotihoidossa erityisesti hoitohenkilöstön riittämättömästä määrästä johtuen. Koska painotusta on pyritty siirtämään yhä enemmän laitoshoidosta kotihoitoon, on kotihoidon piirissä yhä enemmän paljon apua tarvitsevia, Essayah muistuttaa.

Kristillisdemokraatit pitää tärkeänä, että hoitajamitoituksen vähimmäismääräksi saataisiin lakiin kirjattua 0,7 hoitajaa yhtä hoidettavaa kohti. Samalla työntekijöiden työhyvinvointiin tulee panostaa nykyistä enemmän.

– Lakiin tehtävä kirjaus hoitajamitoituksesta ei yksistään riittäisi varmistamaan riittävää hoidon tasoa, vaan tarvittavassa hoitajamitoituksessa on oltava velvollisuus ottaa huomioon potilaiden hoidon vaativuus sekä muut tilannekohtaiset tekijät, jotka lisäävät hoitajamäärän tarvetta, Essayah muistuttaa.

– Työmäärä ja työn henkinen kuormitus ovat viime vuosina lisääntyneet. Työntekijät kokevat myös itse huolta työnsä laadusta vähäisestä ajasta johtuen. Työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen on jatkossa kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota, Essayah sanoo.

Vanhustenhoidon laiminlyöntien yhteydessä on käynyt ilmi, että toiminnan valvonnassa on pahoja puutteita ja muun muassa omavalvonnan ontuu. Kristillisdemokraattien mukaan yksi keino valvonnan parantamiseksi olisi vanhusasiainvaltuutetun viran perustaminen.

– Vanhusasiainvaltuutetun tehtävänä olisi toimia itsenäisenä ja riippumattomana, valtakunnallisena vanhusten edunvalvojana, joka muun muassa valvoisi vanhusten oikeuksien toteutumista ja seuraisi vanhustenhoidon tilan kehittymistä.

– Myös kuntien tekemään kilpailuttamiseen tarvitaan parempaa osaamista. Hinnan sijasta kilpailutuksessa pitää varmistaa hoidon hyvä laatu, Essayah toteaa.

Ylös