Perhetukien korotukset ja vanhemmuuden tukeminen lisäisivät syntyvyyttä, Peter Östman sanoo

2.4.2019 klo 21:21 Politiikka Samuli Rissanen

Perhepolitiikan uudistuksilla voitaisiin tukea suomalaisia hankkimaan niin paljon lapsia kuin he todellisuudessa haluavat, kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman kirjoittaa.

Mallia voitaisiin ottaa Östmanin mielestä esimerkiksi Virosta, jossa lapsilisät ovat Suomen vastaavia korkeammat.

Virossa syntyvyyttä ovat lisänneet lapsilisien merkittävät korotukset. Virossa kolmesta lapsesta maksetaan nykyisin lapsilisää yhteensä 510 euroa, Suomessa 330 euroa.

– Lapsilisiä ja muita perhetukia on korotettava ja lapsivähennys palautettava jotta perheet rohkenisivat toteuttaa toiveensa lapsilukumäärästä.

– Perhepolitiikalla voidaan siis vaikuttaa syntyvyyteen, vaikka sitä usein vähätellään. Syntyvyyttä voidaan lisätä myös vahvistamalla avioliiton asemaa yhteiskunnassa ja lisäämällä nuorten perusopetukseen valmennusta avioliittoon ja perhe-elämään sekä parantamalla opiskelijavanhempien taloudellista asemaa, Östman kirjoittaa tämänpäiväisessä (2.4.) blogissaan.

Suomessa syntyvyys on laskenut  nälkävuosien tasolle: Väestöliiton perhebarometrin mukaan toteutunut lapsiluku on 1,65 naista kohden.

Östman muistuttaa, että mikäli suomalaiset perheet saisivat toivomansa määrän lapsia, oltisiin jo hyvin lähellä väestön uusiintumiseen tarvittavaa 2,1 lapsilukua.

1990-luvun laman aikana syntyvyys ensin kasvoi, koska kotihoidontukea ja lapsilisiä oli juuri edellisinä vuosina korotettu. Kun perhe-etuuksia alettiin leikata, suunta kääntyi laskuun.

– Lapsilisiä ja muita perhetukia on korotettava ja lapsivähennys palautettava jotta perheet rohkenisivat toteuttaa toiveensa lapsilukumäärästä.

– Tarvitsemme lisää lapsia tähän yhteiskuntaan ja tarvitsemme mahdollisimman hyvää vanhemmuutta, jotta kasvava sukupolvi olisi mahdollisimman hyvinvoiva.

Voi lukea kansanedustaja Peter Östmanin blogin täältä.

 

Korjattu tekstiä 2. kappaleesta 4. huhtikuuta:

Virossa alhaista syntyvyyttä ovat lisänneet lapsilisien merkittävät korotukset -lause korjattu muotoon: Virossa syntyvyyttä ovat lisänneet lapsilisien merkittävät korotukset.

Ylös