Peter Östman vahvistaisi Euroopan juutalais-kristillistä arvoperustaa

2.5.2019 klo 19:29 Uutiset Samuli Rissanen

Kristillisdemokraattien kansanedustaja ja eurovaaliehdokas Peter Östman haluaa kehittää EU:ta itsenäisten valtioiden yhteistyöelimenä, joka keskittyy sisämarkkinoiden vahvistamiseen ja terrorismin torjuntaan. Ulkopolitiikassaan EU:n ja Suomen on tuettava Israelin oikeutta olemassaoloon.

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Peter Östman on ehdokkaana eurovaaleissa. Hän lähti ehdokkaaksi, koska haluaa olla kehittämässä EU:ta itsenäisten valtioiden yhteistyöelimenä, joka edistää toimivien sisämarkkinoiden avulla työllisyyttä ja hyvinvointia.

Östmanin mielestä toimivan rahaliiton edellytys on, että yhteisiä sääntöjä noudatetaan ja että talouskehitys perustuu kunkin alueen omiin ponnistuksiin ja markkinakuriin.

Yhteinen valuutta on Östmanin mukaan ollut haasteellinen, koska jäsenmaat kehittyvät eri tahtiin ja ovat eri tavoin haavoittuvia talouskriiseille. Eurokriisi syntyi, kun jäsenmaat eivät noudattaneet kasvu- ja vakaussopimusten sääntöjä velan ja budjettivajeen suhteen.

Lisäksi talouskriisi paljasti pankkien sääntelyn ja valvonnan puutteen useissa jäsenmaissa. Ne kaatuivat useissa jäsenmaissa valtioiden vastuulle.

Siitä seurasi, että osa poliitikoista näki talouskriisin jälkihoidossa mahdollisuuden edistää yhteisvastuuta ja liittovaltiokehitystä.

Euromaiden jäsenmaiden johtajat halusivat saattaa loppuun pankkiunionin, Euroopan vakausmekanismin kehittämisen ja Euroopan talousarviovälineen.

– Näihin kaikkiin Kristillisdemokraatit suhtautuvat kriittisesti, Östman sanoo.

Suomen EU-linja vaikuttaa Östmanin mukaan sen sijaan epäselvältä.

Östman nosti esiin myös Euroopan komission puheenjohtajan Jean Claude-Junckerin puheen vuodelta 2017, joka sisälsi sisälsi monta EU-liittovaltioelementtiä kuten EU:n budjettivallan lisäämistä jäsenvaltioissa, yhteisvastuiden lisäämistä ja yritys- ja alv-verotuksen yhdenmukaistamista, yhteistä puolustusta ja vahvaa EU-presidenttiä.

– Voiko seuraava hallitus hyväksyä ehdotukset, jotka lisäävät Suomen taloudellisia vastuita ja kuinka paljon jäsenmaksuosuutemme saa kasvaa Brexitin seurauksena, Östman kysyy.

– Fokusointia pitää tehdä yhteisiin asioihin kuten sisämarkkinoiden kehittämiseen ja terrorismin torjuntaan.

KD visio tässä kaikessa on seuraava: Suomen on vaikutettava EU:n sisällä, mutta työtä on tehtävä nykyisten sopimusten puitteista. Korkealentoiset liittovaltiovisiot eivät auta ja komission on kannettava vastuu sopimusten vartijana.

– Fokusointia pitää tehdä yhteisiin asioihin kuten sisämarkkinoiden kehittämiseen ja terrorismin torjuntaan.

Lisäksi Eurooppa tarvitsee yrittäjiä. Östman muistuttaa, että erityisesti pk-sektori on keskeinen, koska se luo uusista työpaikoista merkittävän osan. EU on sen sijaan luonut lähes yksinomaan lisää velvoitteita yrittäjille.

–Tämän tie on käyty loppuun. On tehtävä täydellinen suunnanmuutos, Östman vaatii.

Euroopan ytimessä on nautittu rauhan ajasta, mutta uudenlaisten turvallisuusuhkien lisääntyessä ollaan uusien haasteiden edessä.

– Kysymys kuuluu, kuinka demokraattisissa länsimaissa kykenemme vastaamaan jihadismiin aiheuttamatta avointa rasismia.

Aiemmin terrorismien aseet kohdistuivat lentokapteeneihin ja vaatimukset vallanpitäjiin.

– Nykyisin he tappavat ketä tahansa, missä ja millä keinoilla tahansa.

Kolme vuotta sitten Östman oli itse Brysselin kentällä ja teki lähtöselvityksen 38 minuuttia ennen tulevaa iskua. Östmanin lento Suomeen lähti vain muutamia minuutteja ennen iskua, jossa 35 ihmisiä kuoli ja yli 200 loukkaantui lentoasemalla ja metroasemalla lähellä EU-parlamenttia.

– Terve uskonto ei luo maaperää terrorismille. Epäterve uskonto voi; näin tapahtuu, kun jihadisteja opetetaan pyhään sotaan.

– Terrorismia on torjuttava kaikin mahdollisin keinoin. Yksi keino on kriminalisoida vihapuhujat, jotka lietsovat terroritekoihin.

KD on EPP:n täysjäsen, joka perustettiin jo 1953. Östman haluaa olla tukemassa EPP:ssä erityisesti sen kristillisdemokraattista arvopohjaa.

– EU:n juutalais-kristillistä arvoperintöä on vahvistettava. Kristillinen ihmiskäsitys on lähtökohta ja sen mukana oikeus ilmaista oma vakaumuksensa, oikeusvaltioperiaate sekä omantunnon ja uskonnonvapaus.

Viime kesänä Östman osallistui Israelin -70-vuotisjuhlakonferenssiin Knessetissa. Israelin puhemies muistutti, että Israel tarvitsee tukea, ei propagandaa vaan ainoastaan, että pysytään faktoissa, ja niin että oikea kertomus Israelista tulee ihmisten tietoisuuteen.

– Suomen on puollettava Israelin oikeutta olemassaoloon ja turvallisuuteen. Israel tarvitsee ystäviä, jotka tiukan paikan tullen kulkevat. Suomi ja EU voisivat olla tämänkaltaisia toimijoita.

Ylös