Mihin EMU juoksee?

3.5.2019 klo 10:35 Politiikka Merja Eräpolku

Painetaanko kaasua talous- ja rahaliitto EMU:n viimeistelyssä, jatketaanko matkaa nykysäännöin vai laitetaanko peruutusvaihde päälle? Minne EMU on menossa, ja miksi? Näitä asioita kysytään kristillisdemokraattisen ajatushautomo Kompassin julkistamassa kirjassa.

Perinteisen taloustieteen mukaan talouskriisien torjunta yhteisessä valuutta-alueessa edellyttää EU:n kehittymistä USA:n kaltaiseksi liittovaltioksi, jossa unionin budjetti on 5-10% yhteenlasketusta kansantuotteesta, kun budjetin nykytaso on 1%.

Edessä siintää yhdentymisen tie, mutta kansat eivät halua sille astua. Pikemminkin suhtaudutaan siten, että kunkin jäsenmaan pitää hoitaa omat asiansa kuntoon eikä odottaa hyötyvänsä toisten kustannuksella.

– Kirja perustuu 23. helmikuuta Helsingin yliopistolla pidetyn seminaarin huipputason alustuksiin, teoksen toimittanut Esa Erävalo kertoo.

Kirja koostuu kahdeksasta artikkelista. Pitkään Kristillisdemokraateissa toiminut ja viiden vuoden kauden Euroopan parlamentissa Sari Essayah’n toimistossa työskennellyt Esa Erävalo selvittää EMU:n syventämissuunnitelmia ja poliittista jakoa suhteessa liittovaltiokehitykseen.

Vasemmisto kannattaa poliittista keskusvaltaa, joka ajaa heille hyviä asioita esimerkiksi sosiaalisissa tai ympäristökysymyksissä. Vihreät ovat kiivaimpia EU:n yhdentäjiä. Talousliberaalille oikeistolle yhdentyminen mahdollistaa suuren markkinatalousalueen ja suuret yritykset.

Keskusvaltaista kehitystä ovat vastustaneet suomalaiset Keskustan, Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien mepit kukin omista lähtökohdistaan

Keskusvaltaista kehitystä ovat vastustaneet suomalaiset Keskustan, Perussuomalaisten ja Kristillisdemokraattien mepit kukin omista lähtökohdistaan. Ainakin kristillisdemokratiaan ja alkiolaiseen keskustalaisuuteen on kuulunut hajautuksen ajatus ja vahvan keskusvallan vastustus, eli lähidemokratian ja -vastuun puolustaminen.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander pohtii Suomen kokemuksia ja mahdollisuuksia pärjätä eurossa. Hän toteaa sen mahdolliseksi, kun talouden noususuhdanteessa kerätään varoja matalasuhdanteita varten.

Elinkeinoelämän keskusliiton EU-toimiston johtajan Taneli Lahden mukaan voimme pärjätä hyvin EMU:n nykyrakenteella ilman radikaaleja askeleita yhdentymisen suuntaan, kunhan kaikki noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä.

Kriittisimmän puheenvuoron käyttää VTT, dosentti Tuomas Malinen, joka on GNS-ennustelaitoksen toimitusjohtajana pohtinut miten eri tavoin EMU voi hajota, kun seuraava globaali talouslama iskee.

Ison-Britannian valtiovarainministeriössä ja Kansainvälisessä valuuttarahastossa työskennellyt Paul Mills avaa uusia näköaloja ja visioita EMU:n ongelmien ratkaisemiseksi vähittäisin, vaikkakin radikaalein, uudistuksin.

EMU:un liittymisprosessista selvittää silloinen kansanedustaja VTT Jouko Jääskeläinen, joka on Kompassin hallituksen jäsen. Kirjan viimeisessä artikkelissa Ajatushautomo Kompassin toiminnanjohtaja Tapio Luoma-aho pohtii euroa tarinana.

Ylös